Μείωση στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το δεκάμηνο 2015

Μείωση στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το δεκάμηνο 2015

Σημαντική μείωση που αντιστοιχεί στο 11,38%, παρουσίασε σε ετήσια βάση το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε την Πέμπτη στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα στοιχεία, η μείωση αυτή οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών, η οποία ανήλθε σε ετήσια βάση στα 18,51%.

Ειδικότερα με βάση τα στοιχεία οι συνολικές εισαγωγές το δεκάμηνο διαμορφώθηκαν στα €4,23 δισ, παρουσιάζοντας μείωση 2,94% σε σύγκριση με €4,36 δισ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Οι εισαγωγές με χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε €3,03 δισ και οι εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ διαμορφώθηκαν στο €1,20 δισ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές διαμορφώθηκαν στο €1,45 δισ το δεκάμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση 18,51% σε σύγκριση με €1,23 δισ το δεκάμηνο του 2014. Οι εξαγωγές στις χώρες της ΕΕ διαμορφώθηκαν στο €0,76 δισ, ενώ οι εξαγωγές σε χώρε εκτός ΕΕ στο €0,68 δισ.

Τον Οκτώβριο 2015, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €424,3 εκ., εκ των οποίων €310,4 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €113,9 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €116,3 εκ., εκ των οποίων €50,7 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €65,6 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες. Το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα € 307,9 εκατ.