Κατά 230 εκ. ευρώ μειώθηκε το Νοέμβριο ο ELA στην Τράπεζα Κύπρου

Κατά 230 εκ. ευρώ μειώθηκε το Νοέμβριο ο ELA στην Τράπεζα Κύπρου

Aπό το υψηλότερο ιστορικά επίπεδο, των 11,40 δισεκατομμυρίων ευρώ, που είχε φθάσει ο ELA τον Απρίλιο του 2013, έχει μειωθεί κατά 7,23 δισ. ευρώ.

Κατά 230 εκατομμύρια ευρώ, στα 4,17 δισεκατομμύρια ευρώ, μειώθηκε το Νοέμβριο του 2015 η εξάρτηση της Τράπεζας Κύπρου από το Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA), σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη συνοπτική μηνιαία οικονομική κατάσταση της ΚΤ την 30η Νοεμβρίου, ο ELA που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της η Τράπεζα Κύπρου μειώθηκε τον Νοέμβριο στα 4,17 δισεκατομμύρια ευρώ, από 4,40 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2015.

Από την αρχή του τρέχοντος έτους, η Τράπεζα Κύπρου έχει μειώσει την εξάρτησή της από τον ELA κατά 3,2 δισ. ευρώ, αφού στο τέλος Δεκεμβρίου του 2014 ο ELA ανερχόταν στα 7,4 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, από το υψηλότερο ιστορικά επίπεδο, των 11,40 δισεκατομμυρίων ευρώ, που είχε φθάσει ο ELA τον Απρίλιο του 2013, έχει μειωθεί κατά 7,23 δισ. ευρώ.

Εξάλλου, η εξάρτηση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος από πράξεις νομισματικής πολιτικής (απευθείας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) μειώθηκε τον Νοέμβριο του 2015 στα €1,09 εκ. ευρώ, σε σχέση με €1,19 εκ τον προηγούμενο μήνα.