Μείωση 0,9% στις μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων το 3ο τρίμηνο 2015

Μείωση 0,9% στις μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων το 3ο τρίμηνο 2015

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015, εκτιμούνται στα €1.738 (άνδρες €1.880 και γυναίκες €1.578), σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

 

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2014, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν μείωση της τάξης του 0,9% (άνδρες -1,1% και γυναίκες -0,9%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2013, ήταν -3,2%.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2015 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν μείωση της τάξης του 0,4% (άνδρες -0,4% και γυναίκες -0,4%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2014, ήταν -0,4%.

Σημειώνεται ότι: (α) οι έκτακτες εισφορές των εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα και των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και (β) οι μειώσεις των απολαβών των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν επηρεάζουν τον ακαθάριστο μισθό αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των υπαλλήλων. Επομένως, δεν αντικατοπτρίζονται στα πιο πάνω στοιχεία, καταλήγει η ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας.