Ετήσια μείωση 7% στην ανεργία το 2015

Ετήσια μείωση 7% στην ανεργία το 2015

Στα 42,361 πρόσωπα και στο χαμηλότερο σημείο από το Μάρτιο του 2013 υποχώρησε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στην Κύπρο στο τέλος του 2015 σε σύγκριση με 42,418 πρόσωπα τον Νοέμβριο του 2015. 

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2014 σημειώθηκε μείωση 3.336 προσώπων ή 7,0% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.142 ανέργων), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 915), της μεταποίησης (μείωση 651), του εμπορίου (μείωση 478), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 464) και της εκπαίδευσης (μείωση 202).

Από το σύνολο των ανέργων 33,699 είναι Ελληνοκύπριοι, 7,011 κοινοτικοί, 2247 αλλοδαποί και 203 Τουρκοκύπριοι.