Ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης βλέπει ο Σεφτόβιτς στην Κύπρο

Ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης βλέπει ο Σεφτόβιτς στην Κύπρο

"Η Κύπρος μπορεί να είναι νησί, αλλά δεν χρειάζεται να είναι απομονωμένη νησίδα ενέργειας”, αναφέρει ο κ. Σέφτσοβιτς.

Ενόψει της επίσκεψης του στην Κύπρο, ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Σέφτσοβιτς εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση, όπου σημειώνει τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τις προοπτικές της Κύπρου στον τομέα της ενέργειας.

"To Energy Union Tour προσφέρει στην Κύπρο μια εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσει και να συζητήσει πιθανότητες χρηματοδότησης από την ΕΕ, όπως και τη συμμετοχή της στην οικονομική ανάκαμψη της Κύπρου, αλλά και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων Ευρώπη 2020, για την ανάπτυξη και την απασχόληση, ειδικότερα σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα", ανέφερε ο κος Σεφτόβιτς.