Συμμαχία για Ημικρατικούς: Πρέπει να παραμείνουν στο κράτος και να εκσυγχρονιστούν

Συμμαχία για Ημικρατικούς: Πρέπει να παραμείνουν στο κράτος και να εκσυγχρονιστούν

Την θέση της όσον αφορά τους ημικρατικούς οργανισμούς εκφράζει το Κόμμα της Συμμαχίας Πολιτών. Να παραμείνουν στο κράτος υποστηρίζει και να εκσυγχρονιστούν ενώ παράλληλα, προτείνει τρόπους για την υλοποίηση της πρότασής του.

Αυτούσια η ανακοίνωση:
«Θέση της Συμμαχίας Πολιτών είναι ότι οι Ημικρατικοί Οργανισμοί πρέπει να παραμείνουν στο Κράτος αλλά ταυτόχρονα να εκσυγχρονιστούν εκ βάθρων ώστε να τερματιστούν οι κομματικές παρεμβάσεις και να καταστούν περισσότερο παραγωγικοί και κερδοφόροι προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος
Η προσπάθεια της κυβέρνησης να προχωρήσει στη σαλαμοποίηση των κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών με τελικό σκοπό την πλήρη ιδιωτικοποίησης τους μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Χωρίς καμιά μελέτη, η οποία να επιβεβαιώνει ότι θα υπάρξει όφελος για το κράτος και τους πολίτες, η κυβέρνηση επιμένει στο ξεπούλημα των ημικρατικών. Αποφασίζει με βάση τους ιδεολογικούς της δογματισμούς αντί με βάση τον ορθολογισμό και το δημόσιο συμφέρον και ανάλογα με το ακροατήριο «δεσμεύεται» και «αποδεσμεύεται».

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προεκλογικά δεσμευόταν ότι δεν θα ιδιωτικοποιήσει τους ημικρατικούς οργανισμούς. Λίγες μόνο ημέρες μετά την εκλογή του, είπε ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν, ενώ πρόσφατα μετά από συνάντηση με τους συντεχνιακούς αποφασίζει να μην ιδιωτικοποιήσει την ΑΗΚ, αλλά στο Υπουργικό αποφασίζει ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί η ΑΤΗΚ.

Θέση της Συμμαχίας Πολιτών είναι ότι οι Ημικρατικοί Οργανισμοί πρέπει να παραμείνουν στο Κράτος αλλά ταυτόχρονα να εκσυγχρονιστούν εκ βάθρων ώστε να τερματιστούν οι κομματικές παρεμβάσεις και να καταστούν περισσότερο παραγωγικοί και κερδοφόροι προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

Προτείνουμε:

Την εισαγωγή στρατηγικού επενδυτή στον οποίο να παραχωρηθεί το 25% αλλά παράλληλα να του εκχωρηθεί η διαχείριση του οργανισμού.

Με Νόμο να καθορίζονται οι προσωπικές Αστικές και Ποινικές ευθύνες στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων για τις πράξεις, τις αποφάσεις και τις παραλείψεις τους.

Τον καθορισμό με νόμο των προσόντων που πρέπει να πληροί ο κάθε υποψήφιος για τα Δ.Σ ανάλογα με τη φύση και το χαρακτήρα του κάθε Οργανισμού.

Τη δημιουργία Ανεξάρτητης Επιτροπής στην οποία θα αποτείνονται οι πολίτες που πληρούν τα προσόντα και θέλουν να υπηρετήσουν στα Δ.Σ και η οποία θα ετοιμάζει εισήγηση για το Υπουργικό Συμβούλιο.»