Προσφορές για εκμίσθωση οικοπέδων στην Αγία Βαρβάρα

Προσφορές για εκμίσθωση οικοπέδων στην Αγία Βαρβάρα

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε μέσω εγκυκλίου ότι υπάρχουν τρία διαθέσιμα βιομηχανικά οικόπεδα στην Βιομηχανική Περιοχή Β’ Πάφου (Αγίας Βαρβάρας).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο για εκμίσθωση των οικοπέδων το αργότερο μέχρι την 1/2/2016. Το έντυπο αίτησης για εκμίσθωση χώρου μέσα σε Β.Π. βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ενότητα Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης, Βιομηχανικές Περιοχές και Ελεύθερη
Ζώνη.

Πρόκειται στην ουσία για :

Ένα οικόπεδο έκτασης 2.000 τ.μ. περίπου

Ένα οικόπεδο έκτασης 2.200 τ.μ. περίπου

Ένα οικόπεδο έκτασης 2.700 τ.μ. περίπου

Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση για εκμίσθωση των βιομηχανικών οικοπέδων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 01/02/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 22867235, 22867258.

ag varvara