Αποστέλλει η Τρόικα τα σχόλια της για τις οδηγίες πώλησης δανείων

Αποστέλλει η Τρόικα τα σχόλια της για τις οδηγίες πώλησης δανείων

Τα τελικά σχόλια της αποστέλλει η Τρόικα αύριο Παρασκευή σε σχέση με τις δύο οδηγίες που θα εκδώσει η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου για την πώληση δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Μάλιστα, μέχρι τη Δευτέρα οι οδηγίες αναμένεται να έχουν δημοσιευθεί.

Αυτό δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο επικεφαλής του Τμήματος εποπτείας της ΚΤ Γιάγκος Δημητρίου, ο οποίος ανέφερε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η νομοθεσία για την αγοραπωλησία πιστωτικών διευκολύνσεων που ψήφισε τον περασμένο Νοέμβριο η Βουλή των Αντιπροσώπων, θα πρέπει οι δύο οδηγίες να έχουν δημοσιευθεί.

Ο κ. Δημητρίου είπε ότι η μία οδηγία καλύπτει τις διαδικασίες αδειοδότησης εταιρειών για εξαγορά πιστωτικών διευκολύνσεων, ενώ η άλλη καθορίζει με λεπτομέρεια τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν οι τράπεζες για να ανακοινώνουν την πρόθεση τους για την πώληση δανείου ή δανείων.

Σκοπός του νόμου για την Αγοραπωλησία Πιστωτικών Διευκολύνσεων είναι η παροχή εξουσίας στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να αδειοδοτεί, να ρυθμίζει και να εποπτεύει θέματα αγοραπωλησίας πιστωτικών διευκολύνσεων (δανείων) τα οποία έχουν παραχωρηθεί από πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα με στόχο τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη Δημοκρατία.

Στο νόμο δίδεται η δυνατότητα της Κεντρικής Τράπεζας για λόγους εθνικού συμφέροντος να αρνηθεί σε νομικό πρόσωπο τη χορήγηση άδειας για εξαγορά πιστωτικών διευκολύνσεων στη Δημοκρατία, να μην επιτρέψει την απόκτηση ή την αύξηση ειδικής συμμετοχής σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων και να μην επιτρέψει το διορισμό συμβούλου σε διοικητικό όργανο εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, πριν από την πώληση δανείου, πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα είτε κοινοποιεί την πρόθεσή του να πωλήσει ή να διαθέσει όλον ή μέρος του χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων. Η κοινοποίηση γίνεται δια δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρεις εφημερίδες ημερήσιου Τύπου, ενώ οι δανειολήπτες και οι εγγυητές τους δύνανται να υποβάλουν εντός 45 ημερών πρόταση για εξαγορά της υπό πώληση πιστωτικής διευκόλυνσης.

Επιπλέον, η τράπεζα καλεί τον δανειολήπτη και τους εγγυητές εντός 45 ημερών να υποβάλουν πρόταση εξαγοράς του δανείου μέσω επιστολής προς τον δανειολήπτη ή τους εγγυητές του, ενώ ο δανειολήπτης δεν υποχρεούται να υποβάλει πρόταση εξαγοράς του δανείου.

Πακετοποίηση δανείων

Όσον αφορά το μνημονιακό νομοσχέδιο για την πακετοποίηση δανείων, ο κ. Δημητρίου είπε στο ΚΥΠΕ ότι αυτό στάληκε την περασμένη εβδομάδα στους εμπλεκόμενους φορείς και στην Τρόικα για να καταθέσουν τα σχόλια τους, μέχρι την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου.

Πρόσθεσε ότι μετά τη λήψη των σχολίων θα ολοκληρωθεί η ετοιμασία του νομοσχεδίου, το οποίο θα εγκριθεί από το ΔΣ της ΚΤ και θα σταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο με τη σειρά του θα το εξετάσει και θα το καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση για να να οδηγηθεί στη συνέχεια στη Βουλή.