Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για την κρατική φοιτητική μέριμνα

Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για την κρατική φοιτητική μέριμνα

Διορία μέχρι τέλη Μαρτίου για το νέο σύστημα καταχώρησης και αξιολόγησης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου 2016, η υποβολή αιτήσεων για τη διεκδίκηση της Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής.

Μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη για την Κρατική Φοιτητική Χορηγία, ο κ. Καδής είπε ότι όλα τα επιδόματα/χορηγίες θα παραχωρούνται από έναν φορέα, το Υπουργείο Παιδείας, μέσω μίας κοινής αίτησης που θα υποβάλει ο ενδιαφερόμενος. Mε αυτό τον τρόπο, εξήγησε, θα διευκολυνθούν οι πολίτες, θα μειωθεί η γραφειοκρατία και το διοικητικό κόστος, και θα γίνεται καλύτερος έλεγχος της δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους για την παραχώρηση φοιτητικής πρόνοιας.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι ενοποιούνται τα επιδόματα που παραχωρεί το κράτος και προωθείται ενιαία πολιτική, η οποία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των οικογενειών των Κύπριων φοιτητών που σπουδάζουν στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

«Γίνεται πιο στοχευμένη και ορθολογική η κατανομή των κρατικών πόρων στη βάση τόσο οικονομικών όσο και κοινωνικών κριτηρίων», συμπλήρωσε.

Ο κ. Καδής ανέφερε ότι οι οικογένειες των φοιτητών μπορούν να διεκδικήσουν, υπό προϋποθέσεις, δύο μορφές οικονομικής στήριξης από την Πολιτεία.

Όπως είπε, η πρώτη μορφή οικονομικής στήριξης είναι η φοιτητική χορηγία, η οποία θα παραχωρείται βάσει οικονομικών κριτηρίων (τα περιουσιακά και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας του φοιτητή).

«Η παραχώρηση φοιτητικής χορηγίας από το Υπουργείο Παιδείας αντικαθιστά την φοιτητική χορηγία που παραχωρούσε μέχρι τώρα το Υπουργείο Οικονομικών. Για την παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας έχουν διατηρηθεί οι πρόνοιες που ίσχυαν μέχρι τώρα και έχουν γίνει βελτιώσεις, όπου κρίθηκε αναγκαίο. Συγκεκριμένα, αυτό που αλλάζει είναι το γεγονός ότι ο υπολογισμός των τιμών των ακινήτων θα γίνεται με τις τιμές του 2013, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το κτηματολόγιο για κοστολόγηση των περιουσιών, και όχι με τις τιμές του 1980 που λαμβάνονταν υπόψη μέχρι τώρα, οι οποίες κρίθηκαν ως αναχρονιστικές και καθόλου αντιπροσωπευτικές για την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας του φοιτητή. Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που μπορεί να παραχωρηθεί από την Πολιτεία για έναν φοιτητή θα υπολογίζεται βάσει διαφόρων κριτηρίων και μπορεί να κυμαίνεται από €1.450 μέχρι €2.565», πρόσθεσε.

Η δεύτερη μορφή οικονομικής στήριξης που θα παραχωρεί η πολιτεία είναι τα φοιτητικά επιδόματα, είπε ο κ. Καδής.

«Τα φοιτητικά επιδόματα αποτελούν ουσιαστικά τη νέα μορφή των στοχευμένων μέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας (δηλ. του φοιτητικού πακέτου), που παραχωρούσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού βάσει αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, σε Κύπριους και Ευρωπαίους φοιτητές που σπούδαζαν στην Κύπρο. Αντικαθιστούν επίσης το επίδομα που παραχωρούσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, βάσει αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, σε Κύπριους φοιτητές που σπούδαζαν στο εξωτερικό (φοιτητικό πακέτο εξωτερικού). Πλέον, τόσο οι Κύπριοι φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο όσο και οι Κύπριοι φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό, θα τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης από την Πολιτεία και θα μπορούν να διεκδικούν ισότιμα τα φοιτητικά επιδόματα», συμπλήρωσε.

Ανέφερε ότι τα φοιτητικά επιδόματα θα παραχωρούνται επιπρόσθετα από τη φοιτητική χορηγία και αποσκοπούν στην ενίσχυση των οικογενειών των φοιτητών, οι οποίες, εκτός από οικονομικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν και άλλου είδους κοινωνικά προβλήματα/δυσκολίες, τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη, στη βάση κριτηρίων όπως: προβλήματα υγείας φοιτητών ή/και των γονέων τους, φοιτητές μονογονεϊκών οικογενειών, φοιτητές από οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, τέκνα προσφύγων και εγκλωβισμένων, κ.α.

Όπως είπε, ένας φοιτητής μπορεί να λάβει ως φοιτητικά επιδόματα, επιπρόσθετα από τη φοιτητική χορηγία, μέχρι και το συνολικό ποσό των €3.692.

«Το ποσό αυτό μπορεί να προκύψει από τις εξής μορφές φοιτητικών επιδομάτων: Επίδομα Στέγασης: μέχρι €1.800, Επίδομα Σίτισης: μέχρι €1.092, Επίδομα αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων: μέχρι €300, Επίδομα αγοράς ή αναβάθμισης ηλεκτρονικού υπολογιστή: μέχρι €500. Οι δικαιούχοι φοιτητικών επιδομάτων προκύπτουν μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, η οποία γίνεται βάσει συστήματος μοριοδότησης που προσμετρά τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων. Η μοριοδότηση της αίτησης θα γίνεται με στόχο την αξιοκρατική κατάταξη όλων των δικαιούχων αιτητών, κατά προτεραιότητα (βάσει του συνόλου των μορίων που συγκεντρώνει ο αιτητής)», σημείωσε.

Ο κ. Καδής είπε ότι η υποβολή αίτησης για οικονομική ενίσχυση δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης, έστω και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτητών σε σχέση με τα ποσά που διατίθενται για το σκοπό αυτό.

Στην περίπτωση, συνέχισε, που το ύψος των επιδομάτων προς τους δικαιούχους είναι μεγαλύτερο από τα διαθέσιμα κονδύλια θα αποκλείονται τα άτομα που έχουν συγκεντρώσει τα λιγότερα μόρια, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ο κ. Καδής είπε ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει στον προϋπολογισμό του συνολικό κονδύλι ύψους 66,75 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για την κρατική φοιτητική μέριμνα που αφορά στην ακαδημαϊκή χρονιά 2015-16.

«Συγκεκριμένα, διατηρήθηκε το ύψος των πιστώσεων που ίσχυαν για το 2015 για παραχώρηση του φοιτητικού πακέτου εσωτερικού (ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ) και του φοιτητικού πακέτου εξωτερικού (ύψους 550.000 ευρώ), συνολικού ύψους 3,75 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα παραχωρηθεί για τα φοιτητικά επιδόματα, μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων. Περαιτέρω, διατηρείται το κονδύλι ύψους 63 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προορίζεται για την παραχώρηση φοιτητικής χορηγίας στους δικαιούχους. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας για το 2016, έχει εισαχθεί ειδική πρόνοια για την πλήρη αξιοποίηση πιθανών εξοικονομήσεων που θα προκύψουν από το διαθέσιμο κονδύλι ύψους 63 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προορίζεται για παραχώρηση φοιτητικής χορηγίας», πρόσθεσε.

Όπως είπε, σύμφωνα με την πρόνοια αυτή, οποιοδήποτε μη δαπανηθέν ποσό, μετά την καταβολή της φοιτητικής χορηγίας, θα διατεθεί για την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων ή/και για προγράμματα/έργα/άλλες ενέργειες στήριξης των φοιτητών.

Ο κ. Καδής είπε ότι μια άλλη πρωτοποριακή πολιτική που τέθηκε σε ισχύ για στήριξη των φοιτητών ή/και των οικογενειών τους, είναι και η πρωτοβουλία της πρώτης Κυρίας, Άντρης Αναστασιάδη, για ίδρυση του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

«Ο εν λόγω Φορέας ιδρύθηκε βάσει του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου του 2014 και έχει ως σκοπό την οικονομική στήριξη φοιτητών, των οποίων οι οικογένειες δυσπραγούν λόγω έκτακτων κοινωνικών περιστατικών ή άλλων εξαιρετικών συμβάντων, που έχουν επισυμβεί μετά την εγγραφή ή και την εξασφάλιση θέσης τους σε ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, έχουν επηρεαστεί άμεσα και παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στη συνέχιση της εκπαίδευσης τους. Για την πλήρη λειτουργία του εν λόγω Φορέα, έχουν κατατεθεί στη Βουλή σχετικοί Κανονισμοί, οι οποίοι θα συζητηθούν άμεσα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, έτσι ώστε μετά την έγκρισή τους να είναι σε θέση ο Φορέας προχωρήσει άμεσα στην οικονομική στήριξη τέτοιων περιπτώσεων», συμπλήρωσε.

Ο κ. Καδής ανέφερε ότι ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης ουσιαστικά δρα συμπληρωματικά ως προς τη Κρατική Φοιτητική Μέριμνα, για άμεση στήριξη των πολύ έκτακτων αναγκών που προκύπτουν σε φοιτητές μας, έτσι ώστε να μην εγκαταλείπουν τις σπουδές τους.

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας Αίγλη Παντελάκη, η οποία συμμετέχει εξ οφίκιο στο Συμβούλιο Διαχείρισης του Φορέα, απαντώντας σε ερώτηση για τον Φορέα είπε ότι για φέτος έχουν πάρει περίπου 850 με 900 αιτήσεις και πρόσθεσε ότι δεν σημαίνει ότι όλες πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί.

«Τις αξιολογούμε. Έχουμε διευθετήσει ώστε τα λογισμικά συστήματα του Υπουργείου, του Φορέα να έχουν επαφή, έτσι ώστε πολλές πληροφορίες από εδώ να μπορούμε να τις επεξεργαζόμαστε και εμείς, διότι συμμετέχω στο Δ.Σ. του Φορέα αυτού, και να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι τα στοιχεία που δίνονται είναι ορθά. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που χρίζουν βοήθειας», πρόσθεσε.

Σε παρατήρηση αν έχουν στοιχεία πόσοι φοιτητές για τις αλλαγές οι οποίες έγιναν, μπορεί να μην λάβουν φέτος κρατική χορηγία, ο κ. Καδής είπε ότι αυτό θα φανεί στην πράξη.

«Για τα φοιτητικά επιδόματα, για τα οποία κάναμε μία άσκηση επί χάρτου στην βάση των περσινών αιτήσεων και των δεδομένων που είχαμε πέρσι ενώπιον μας, με βάση, λοιπόν, αυτά τα στοιχεία, αυτοί που πήραν πέρσι φοιτητικά επιδόματα θα έπαιρναν και φέτος, έτσι δεν θα έχουμε, δηλαδή, αποκλεισμό φοιτητών μας οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια. Για την φοιτητική χορηγία, περιμένω ότι ένας αριθμός θα μείνει έξω και κάποιοι θα μπουν διότι αυξάνεται το ύψος των εισοδηματικών κριτηρίων. Θα αποκλειστούν οι εκατομμυριούχοι, ουσιαστικά. Και είναι αυτό που θέλαμε», κατέληξε.