Αποκαλυπτικό: Τι αλλάζει για έκτακτους και υπαλλήλους αορίστου χρόνου

Αποκαλυπτικό: Τι αλλάζει για έκτακτους και υπαλλήλους αορίστου χρόνου

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος που σχετίζεται με την ύπαρξη μικρότερου αριθμού υπηρεσιακών αναγκών σε ορισμένες επαρχίες, σε σχέση με το συνολικό αριθμό των υπαλλήλων που διαμένουν μόνιμα στις επαρχίες αυτές, προχώρησε στην εισαγωγή ενός συστήματος εκ περιτροπής μεταθέσεων των εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου και των εκτάκτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου στην επαρχία μόνιμης διαμονής τους.

Το υπό αναφορά σύστημα εκ περιτροπής μεταθέσεων βασίζεται στις μονάδες μετάθεσης που συγκεντρώνει ο υπάλληλος ανάλογα με την περίοδο υπηρεσίας εκτός της επαρχίας μόνιμης διαμονής του, καθώς και στα ιδιαίτερα προσωπικά δεδομένα του.

Σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο εξασφάλισε το newsbomb.com.cy:

-Όλοι οι υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να υπηρετήσουν στην επαρχία μόνιμης διαμονής τους για τουλάχιστον 2 χρόνια.
-Υπάλληλος, ο οποίος συμπληρώνει 2 χρόνια υπηρεσίας στην επαρχία μόνιμης διαμονής του, μετατίθεται σε άλλη επαρχία ανεξάρτητα από τις μονάδες μετάθεσης που έχει σε πίστη του, νοουμένου ότι υπάλληλοι από την ίδια επαρχία υπηρετούν σε άλλες επαρχίες.
-Υπάλληλος, ο οποίος συμπληρώνει 2 χρόνια υπηρεσίας στην επαρχία μόνιμης διαμονής του και μετατίθεται σε άλλη επαρχία, αντικαθίσταται από τον υπάλληλο από την ίδια επαρχία μόνιμης διαμονής, ο οποίος έχει σε πίστη του τις περισσότερες μονάδες μετάθεσης και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο υπηρετεί εκτός της επαρχίας.

Οι υπάλληλοι συγκεντρώνουν μονάδες μετάθεσης ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας τους, δηλαδή τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων τους τα οποία δεν υπερβαίνουν την ηλικία των 18 ετών, ενώ σε περίπτωση που υπάρχουν πέραν του ενός υπαλλήλου με τις ίδιες μονάδες μετάθεσης, θα προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία

Το αναθεωρημένο σχέδιο που αποκαλύπτει το newsbomb έχει ωστόσο και εξαιρέσεις και συγκεκριμένα:

Υπάλληλος που είτε ο ίδιος πάσχει από ανίατη ασθένεια ή έχει σοβαρή αναπηρία, είτε έχει παιδί ή σύζυγο που πάσχει από ανίατη ασθένεια ή έχει σοβαρή αναπηρία, δύναται να μετατεθεί στην επαρχία μόνιμης διαμονής του.

-Ιατροσυμβούλιο απαγορεύσει τη μετακίνηση του με μεταφορικό μέσο

-Μόνιμοι κάτοικοι Πάφου δεν θα μετατίθενται στη Λευκωσία

Τέλος σύμφωνα με το σχέδιο υπάλληλος που μετατίθεται εκτός της επαρχίας μόνιμης διαμονής του δεν δύναται να μετατεθεί πίσω στην επαρχία του πριν την παρέλευση τουλάχιστον ενός (1) έτους.