Καταργείται το πάγιο σταθερής τηλεφωνίας από τον Απρίλιο;

Καταργείται το πάγιο σταθερής τηλεφωνίας από τον Απρίλιο;

Ευχάριστα νέα για τους καταναλωτές επεφύλασσε σήμερα η συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών κατά την οποία συζητήθηκε ο προϋπολογισμός του ρυθμιστή τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη συνεδρία, από τον Απρίλιο ο ρυθμιστής θα δώσει την ευχέρεια στη CYTA, να μην επιβάλλει πλέον κατώτατη τιμή στο πάγιο σταθερής τηλεφωνίας.

Κάτι που συνεπάγεται, ότι εάν η CYTA επιθυμεί, μπορεί να προβεί σε σημαντική μείωση του ποσού που καταβάλλεται ως πάγιο.

Υπενθυμίζεται ότι, στο παρελθόν η CYTA επικαλέστηκε το ρυθμιστή, για το γεγονός ότι «δεν μπορούσε να μειώσει περαιτέρω τις τιμές της».