Τα επιτεύγματα της Κύπρου χαιρετίζει το ΔΝΤ

Τα επιτεύγματα της Κύπρου χαιρετίζει το ΔΝΤ

Τα επιτεύγματα της Κύπρου στην εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, τα οποία ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα, χαιρετίζει το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), επισημαίνοντας, ωστόσο, την ανάγκη επιτάχυνσης στην υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και μείωση του δημόσιου χρέους και των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σε σημερινή του ανακοίνωση που εξέδωσε με λίγες ημέρες καθυστέρηση από τη συνεδρία του ΔΣ, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τις ΗΠΑ, το ΔΝΤ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της ένατης αξιολόγησης της εφαρμογής του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Κύπρου, που επιτρέπει την εκταμίευση δόσης ύψους περίπου €126,30 εκατομμυρίων, αυξάνοντας έτσι το συνολικό ποσό που έλαβε η Κύπρος από το ΔΝΤ στο πλαίσιο του προγράμματος στο περίπου €1 δισεκατομμύριο. Σημειώνει, ωστόσο, ότι απομένει ακόμη μια αξιολόγηση πριν από τη λήξη του προγράμματος.

Σε γραπτή δήλωση, που συνοδεύει την ανακοίνωση του Ταμείου, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και εκτελεστικός Πρόεδρος του ΔΝΤ Mitsuhiro Furusawa αποτιμά θετικά τα μακροοικονομικά επιτεύγματα της Κύπρου που πέτυχε στο πλαίσιο του προγράμματος, επισημαίνοντας ότι “τα οικονομικά και δημοσιονομικά αποτελέσματα είναι καλύτερα από τα αναμενόμενα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν σταθεροποιηθεί και η ρευστότητα των τραπεζών συνέχισε να βελτιώνεται”.

Ωστόσο, αναφέρει πως με τις πρόσφατες καθυστερήσεις στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, υπάρχει ανάγκη επιτάχυνσης στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων για προστασία της εμπιστοσύνης στην οικονομία και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, συνεχίζει, το δημόσιο χρέος και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα πρέπει να μειωθούν από τα σημερινά υψηλά επίπεδα.

“Η ταχεία αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι κρίσιμης σημασίας για την αναθέρμανση του δανεισμού και τη βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης”, τονίζει, σημειώνοντας πως μετά την πρόσφατη έγκριση βασικών νομοθεσιών, τα εργαλεία για την αναδιάρθρωση δανείων έχουν πλέον τεθεί σε μεγάλο βαθμό σε ισχύ.

Αναφέρει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η πρόοδος σε σχέση με το νομικό πλαίσιο για διευκόλυνση της τιτλοποίησης δανείων και της μεταβίβασης τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων νέων υποθέσεων (non-legacy cases).

Σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΔΝΤ σημειώνει ότι το επικαιροποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για τον τραπεζικό τομέα, παρέχει μια σταθερή βάση για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ευρωστίας του συστήματος.

Γενικότερα, ο κ. Furusawa αναφέρει ότι οι προσπάθειες για την ενίσχυση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα θα πρέπει να συνεχιστούν μέσω της ενίσχυσης της εταιρικής διακυβέρνησης και της ικανότητα εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας μεσοπρόθεσμα για να τεθεί σε πτωτική πορεία το υψηλό δημόσιο χρέος έναντι του ΑΕΠ, εξοικονομώντας πόρους για επενδύσεις και κοινωνικές δαπάνες, και για αντιμετώπιση ενδεχόμενων υποχρεώσεων.

Αναφέρει επίσης ότι η έγκαιρη υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων στο Τμήμα Φορολογίας, στη δημόσια υπηρεσία, στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και στη διακυβέρνηση των κρατικών επιχειρήσεων θα ενισχύσει τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και θα διασφαλίσει τη σταθερότητα.

Τέλος, ο αναπληρωτής Διευθυντής του ΔΝΤ τονίζει ότι θα πρέπει επίσης να επιταχυνθεί η εφαρμογή των άλλων μεταρρυθμίσεων που έχουν σχέση με την ενίσχυση της ανάπτυξης.

“Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και συγκεκριμένες δράσεις για βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, χωρίς εξάρτηση στην παροχή φορολογικών κινήτρων, θα μπορούσε να τονώσει τις επενδύσεις και να βελτιώσει την αποδοτικότητα", καταλήγει ο κ. Furusawa.