Αγοράζεις μέσω διαδικτύου; Πότε πρέπει να παραλάβεις το προϊόν

Αγοράζεις μέσω διαδικτύου; Πότε πρέπει να παραλάβεις το προϊόν

Ολοένα και πληθαίνουν οι αγορές μέσω διαδικτύου γι’ αυτό και πρέπει να γνωρίζουμε καλά τα δικαιώματα μας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών για την παράδοση των αγαθών, που αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου ή εκτός καταστήματος, προνοούνται τα εξής :

Ο έμπορος θα πρέπει, κατά κανόνα, να σας παραδώσει το προϊόν εντός 30 ημερών, εκτός αν συμφωνήσετε για διαφορετικό χρόνο παράδοσης.

Εάν δεν παραλάβετε το προϊόν εντός των 30 ημερών, ή εντός της αμοιβαίως συμφωνηθείσας προθεσμίας, θα πρέπει να ειδοποιήσετε τον έμπορο και να του δώσετε εύλογη επιπλέον προθεσμία για να σας το παραδώσει. Αν, για παράδειγμα, ο έμπορος ενημερώσει ότι η παράδοση θα καθυστερήσει για μια εβδομάδα λόγω προβλημάτων με τους προμηθευτές του, θα πρέπει να του δώσετε αυτή την επιπλέον εβδομάδα.

Εάν ο έμπορος δεν σας παραδώσει το προϊόν ούτε μέσα στην παραταθείσα προθεσμία, έχετε δικαίωμα άμεσης επιστροφής χρημάτων. Δεν είστε υποχρεωμένος να δώσετε άλλη παράταση, εάν ο έμπορος αρνείται να σας παραδώσει το προϊόν ή όταν η συμφωνηθείσα προθεσμία παράδοσης έχει σημασία, π.χ. όταν το προϊόν είναι απαραίτητο για ένα συγκεκριμένο γεγονός, όπως το νυφικό σε ένα γάμο.