Η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να επιθεωρεί περισσότερα πλοία στα λιμάνια της

Η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να επιθεωρεί περισσότερα πλοία στα λιμάνια της

Η Κομισιόν ζήτησε σήμερα από την Κύπρο να αρχίσει να επιθεωρεί περισσότερα ξένα πλοία που φτάνουν στα λιμάνια της, μεταφέροντας ορθά την οδηγία 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι πρόκειται για διεθνή υποχρέωση της χώρας, με στόχο "να εξακριβωθεί ότι η κατάσταση του πλοίου και του εξοπλισμού πληροί τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων διεθνών συμβάσεων, αν το πλοίο είναι επανδρωμένο και αν λειτουργεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο, αλλά και αν ο πλοίαρχος και οι αξιωματικοί του σκάφους είναι πιστοποιημένοι για την ικανότητά τους να διευθύνουν το καράβι".

Οι έλεγχοι αυτοί, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, "κατανέμονται μεταξύ όλων των παράκτιων κρατών μελών της ΕΕ και ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να επιθεωρεί τον καθορισμένο αριθμό σκαφών".

Η Κομισιιόν αναφέρει ότι "από το 2011 η Κύπρος δεν έχει επιθεωρήσει τον απαιτούμενο αριθμό σκαφών" και ως εκ τούτου δίνει στη χώρα προθεσμία δύο μηνών για να της κοινοποιήσει "τα μέτρα που έλαβε προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας" διαφορετικά, θα την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.