Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 34 μηνών

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 34 μηνών

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 34 μηνών υποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2016 ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, ενώ με βάση πραγματικά στοιχεία ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων βρίσκεται στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών.

Συγκεκριμένα, στα 45.961 πρόσωπα ανήλθε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων (πραγματικά στοιχεία) στο τέλος Φεβρουαρίου του 2016, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας. Αυτό είναι το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών, μετά την αύξηση των ανέργων τον προηγούμενο μήνα στα 45.969 πρόσωπα.

Σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2015, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, σημειώθηκε μείωση 4.279 προσώπων ή 8,5% (πραγματικά στοιχεία) που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.231 ανέργων), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 903), της μεταποίησης (μείωση 690), του εμπορίου (μείωση 586), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 373) και της ενημέρωσης και επικοινωνίας (μείωση 297).

Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Φεβρουάριο του 2016 μειώθηκε στα 41.238 πρόσωπα, σε σύγκριση με 41.537 τον προηγούμενο μήνα. Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο ανέργων των τελευταίων 34 μηνών (από τον Απρίλιο του 2013).

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2015, σημειώθηκε μείωση 3.882 πρόσωπα ή 8,6%.

Κατά διάρκεια, ο αριθμός των ανέργων μέχρι 15 μέρες ήταν 2.397 πρόσωπα, από 15 μέρες - 3 μήνες 11.078, από 3 μήνες - 6 μήνες 13.649, από 6 μήνες - 12 μήνες 6.645 και από 12 μήνες και πάνω 12.192 πρόσωπα.