Αποκαλυπτικό: Ιδού το νέο σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης της Τράπεζας Κύπρου

Αποκαλυπτικό: Ιδού το νέο σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης της Τράπεζας Κύπρου

Με σημερινή της εγκύκλιο της προς το προσωπικό η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου κοινοποίησε την απόφαση για βελτίωση των όρων του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης από το Συγκρότημα.

Η βελτίωση όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο αφορά τις παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ασφάλειας ζωής καθώς και το χειρισμό των υποθέσεων για τα υφιστάμενα συμβατικά δάνεια. Συγκεκριμένα η Τράπεζα Κύπρου σε όσους επιλέξουν να αποχωρήσουν θα προσφέρει:

-Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για περίοδο 10 ετών ή μέχρι την κανονική ημερομηνία αφυπηρέτησης στο 65ο έτος, όποιον από τα δύο επέλθει πιο νωρίς
-Ασφάλεια ζωής για περίοδο 10 ετών
-Παραμονή ίδιας τιμολόγησης για στεγαστικό δάνειο, δάνειο αυτοκινήτου, δάνειο ενοικιαγοράς και δάνειο καθαριστριών.

Η Τράπεζα ωστόσο διευκρινίζει ότι οι πιο πάνω παροχές παύουν να ισχύουν σε περίπτωση που μέλος του προσωπικού εξεύρει άλλη εργασία.

Το σχέδιο σύμφωνα με την εγκύκλιο τίθεται σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 24 Μαρτίου και η τελευταία μέρα αποχώρησης καθορίστηκε η 31η Μαρτίου.