Καταναλωτές δείτε πως θα διεκδικήσετε αποζημιώσεις από πωλητές μέσω διαδικτύου

Καταναλωτές δείτε πως θα διεκδικήσετε αποζημιώσεις από πωλητές μέσω διαδικτύου

Στις 15 Φεβρουαρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τη νέα πλατφόρμα με την οποία οι καταναλωτές και οι έμποροι μπορούν να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους για αγορές που έγιναν στο διαδίκτυο.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ) προσφέρει ένα ενιαίο σημείο εισόδου που επιτρέπει στους καταναλωτές και τους εμπόρους στην ΕΕ να διευθετούν τις διαφορές τους τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές ηλεκτρονικές αγορές. Με τη βοήθεια της πλατφόρμας οι διαφορές προωθούνται σε εθνικούς φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ), οι οποίοι συνδέονται με την πλατφόρμα, έχουν επιλεγεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με κριτήρια ποιότητας και έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή.

Η κα Věra Jourová, Επίτροπος αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων, δήλωσε: «Οι περισσότεροι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα στις ηλεκτρονικές τους αγορές δεν υποβάλλουν καταγγελία, καθώς πιστεύουν ότι η διαδικασία είναι υπερβολικά χρονοβόρα και ότι δεν θα οδηγήσει σε επίτευξη λύσης. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο που επιτρέπει στους καταναλωτές και τους εμπόρους να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήματα. Θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές και θα στηρίξει τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις συμβάλλοντας έτσι στην ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά».

Βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας:

Η πλατφόρμα είναι εύχρηστη και προσιτή από κάθε είδους συσκευή. Οι καταναλωτές μπορούν να συμπληρώνουν το δελτίο καταγγελίας στην πλατφόρμα ακολουθώντας τρία απλά βήματα.

Η πλατφόρμα δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να διευθετούν τις διαφορές τους μόνο ηλεκτρονικά.

Η πλατφόρμα είναι πολύγλωσση. Η πλατφόρμα διαθέτει μεταφραστική στήριξη, ώστε να είναι δυνατή η επίλυση διαφορών μεταξύ μερών σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Η εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) αποτελεί ένα γρήγορο και οικονομικό τρόπο επίλυσης διαφορών. Χρειάζονται το πολύ 90 ημέρες κατά μέσο όρο για να επιλυθεί μια διαφορά. Η εμπειρία των ευρωπαίων καταναλωτών που έχουν χρησιμοποιήσει την εναλλακτική επίλυση διαφορών είναι σε γενικές γραμμές θετική: το 70% εξέφρασε την ικανοποίησή του με τον τρόπο χειρισμού της καταγγελίας τους μέσω της διαδικασίας αυτής. Αποτελεί έναν πρόσθετο τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές μπορούν να επιλύουν τις διαφορές τους και δεν θα αντικαταστήσει την προσφυγή στα δικαστήρια, που συνήθως όμως είναι και πιο δαπανηρή και πιο χρονοβόρα (μόνο το 45% των καταναλωτών ήταν ικανοποιημένο με τον τρόπο χειρισμού της καταγγελίας τους από τα δικαστήρια).

Οι έμποροι θα επωφεληθούν επίσης από τη νέα πλατφόρμα, καθώς οι διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών θα τους βοηθήσουν να αποφύγουν υψηλά δικαστικά έξοδα και να διατηρήσουν καλές σχέσεις με τους πελάτες τους.

Ιστορικό:

Η νομική βάση για τη δημιουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών είναι ο κανονισμός για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, στον οποίο περιγράφονται οι κύριες λειτουργίες της πλατφόρμας καθώς και η ροή εργασίας για τις διαφορές που υποβάλλονται μέσω αυτής. Ο κανονισμός βασίζεται στην οδηγία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών, που εξασφαλίζει στους καταναλωτές πρόσβαση στην εναλλακτική επίλυση διαφορών κατά την επίλυση των συμβατικών διαφορών τους με εμπόρους.

Η εν λόγω πρόσβαση παρέχεται ανεξάρτητα από το προϊόν ή την υπηρεσία που αγόρασαν, είτε η αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας έγινε ηλεκτρονικά είτε όχι και ανεξάρτητα από το αν ο έμπορος εδρεύει στο ίδιο κράτος μέλος με τον καταναλωτή ή σε άλλο κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικούς καταλόγους φορέων που προσφέρουν διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (φορείς ΕΕΔ). Όλοι οι φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους αυτούς πληρούν υποχρεωτικά κριτήρια ποιότητας που προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ.

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Επιτυχημένες υποθέσεις :

Κύπριος καταναλωτής ταξίδευε από τις Βρυξέλλες στην Πάφο με βελγική αεροπορική εταιρεία. Φθάνοντας στο αεροδρόμιο, ενημερώθηκε ότι η πτήση θα είχε καθυστέρηση και θα αναχωρούσαν την επόμενη μέρα. Η αεροπορική εταιρεία προσέφερε στον καταναλωτή κουπόνι για φαγητό και διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο. Ο καταναλωτής ζήτησε όπως αποζημιωθεί και χρηματικώς με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς όμως η αεροπορική εταιρεία αρνήθηκε. Μετά από διαμεσολάβηση του ΕΚΚ Βελγίου και του ΕΚΚ Κύπρου η αεροπορική εταιρεία αποζημίωσε τον καταναλωτή με 400 ευρώ.

Κύπριος καταναλωτής παρήγγειλε μέσω διαδικτύου πακέτο βάπτισης από Ελληνική ιστοσελίδα. Όταν ο καταναλωτής παρέλαβε το πακέτο, διαπίστωσε ότι το ξύλινο κουτί βάφτισης ήταν σπασμένο. Ο καταναλωτής απέστειλε φωτογραφίες στην εταιρεία με το ελαττωματικό προϊόν και η εταιρεία προθυμοποιήθηκε όπως το επιδιορθώσει πριν τη βάπτιση. Αν και η εταιρεία απέστειλε έγκαιρα το επιδιορθωμένο κουτί, δυστυχώς οι επισκευές ήταν ορατές και ο καταναλωτής ζήτησε από την εταιρεία την αντικατάσταση του κουτιού, λαμβάνοντας όμως αρνητική απάντηση. Κατόπιν διαμεσολάβησης των ΕΚΚ Κύπρου και Ελλάδας, ο καταναλωτής παρέλαβε καινούργιο κουτί βάφτισης όπως ήταν η απαίτησή του.