Στοιχεία δίνει στη δημοσιότητα η Green Dot Κύπρου μετά τις καταγγελίες του Δημάρχου Πάφου (πίνακες)

Στοιχεία δίνει στη δημοσιότητα η Green Dot Κύπρου μετά τις καταγγελίες του Δημάρχου Πάφου (πίνακες)
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Φωτογραφίες:

Στοιχεία προς ενημέρωση του κοινού δίνει στη δημοσιότητα η Green Dot Κύπρου. Παράλληλα αναφέρει ότι κατηγορίες (όπως αυτές του Δημάρχου Πάφου), «που στηρίζονται κατά την άποψή μας σε αυθαίρετα συμπεράσματα και μισές αλήθειες».

«Η απάντηση στις κατηγορίες αυτές καθ΄εαυτές, θα δοθεί όταν και εκεί που πρέπει», αναφέρεται.

Η Green Dot Κύπρου, αναφέρεται, άρχισε την ανακύκλωση στην Κύπρο το 2007. Οι συνθήκες μέσα στις οποίες διαμορφώθηκαν τα έργα ήταν οι ακόλουθες:

α) Δεν υπήρχαν υποδομές διαλογής των ανακυκλωσίμων υλικών στην Κύπρο.
β) Υπήρχαν υποτυπώδεις υποδομές ιδιωτικής συλλογής των υλικών.
γ) Εξαιρετικά χαμηλή περιβαλλοντική συνείδηση στο κοινό.
δ) Συμφωνίες με εργολάβους που βασίστηκαν σε λανθασμένα στοιχεία των ποσοτήτων των συσκευασιών από τις μελέτες που είχε η Δημοκρατία.
ε) Σταδιακά έγιναν συστηματικές διορθώσεις που εξορθολόγησαν σημαντικά το κόστος και συνεχίζουν να γίνονται.
στ) Πλήρης έλλειψη θεσμικών μέτρων από το κράτος για υποστήριξη της ανακύκλωσης (όπως καταγράφεται και στις μελέτες της Ε.Ε. για την Κύπρο).
ζ) Υποδομές ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ/ΟΕΔΑ στην πορεία, που αντιστρατεύονταν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τη Διαλογή στην Πηγή.

«Οι συντελεστές του κόστους κάθε δραστηριότητας καθώς και οι συνθήκες που τους επηρεάζουν, θα πρέπει να αξιολογούνται σωστά, ανάλογα με την περίοδο και όχι εκ των υστέρων και εκ τους ασφαλούς να θεωρούνται ως προσπάθεια για υπερχρεώσεις. Είναι γεγονός ότι το όποιο σύστημα ή επιχείρηση, βελτιώνει τα οικονομικά του δεδομένα όπως ωριμάζει τόσο αυτό, όσο και το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται», αναφέρεται.

Όπως αναφέρεται, 2007, το κόστος ανακύκλωσης για την Green Dot Κύπρου ήταν 320 Ευρώ ανά τόνο, ενώ το 2014 μειώθηκε στα 148 Ευρώ ανά τόνο, συνεπεία βελτιώσεων και εξοικονομήσεων, αλλά και λόγω οικονομιών κλίμακας.
Σήμερα το κόστος της ανακύκλωσης στην Κύπρο είναι 7.50 Ευρώ ανά κάτοικο το χρόνο. Αυτό είναι το «χαράτσι» που πληρώνουμε.
Η επάρκεια του Συστήματος είναι συνάρτηση των εξής παραγόντων:

Α) Της αποτελεσματικότητας του Συστήματος
Β) Του θεσμικού πλαισίου (Νόμοι, Κανονισμοί που να προωθούν την ανακύκλωση)
Γ) Των Τοπικών Αρχών των οποίων ο ρόλος είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

«Εάν κάποιος ισχυριστεί ότι φταίει μόνον ένας των συντελεστών, αυτό υποδηλώνει άγνοιαν εάν όχι και κακήν πρόθεση», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι η ανάλυση του κόστους καθώς και των τιμών των υλικών, όπως γίνεται από τον Δήμαρχο Πάφου (που επιλεκτικά παίρνει στοιχεία μόνο για το 2011), είναι αυθαίρετη και ενδεχομένως σκόπιμη, ούτως ώστε να καταλήξει στο προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα.

«Τελικά ο Δήμαρχος υπολογίζει μόνος του ένα ποσό το οποίο ισχυρίζεται ότι αποτελεί υπερχρέωση. Είμαστε στη διάθεση του για παραγωγική αντιπαράθεση των στοιχείων», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι η Green Dot Κύπρου αποχώρησε από τον Δήμο Πάφου στις 16/3/2016, ως είχε προειδοποιήσει γραπτώς το Δήμο από τις 17/2/2016, διότι εδώ και 15 μήνες δεν πληρώνεται τα δεδουλευμένα με βάση τις Συμφωνίες που με το Δήμο.

«Τώρα ο Δήμαρχος θα μπορεί να μάθει από πρώτο χέρι ποιο είναι το κόστος της ανακύκλωσης όταν ενδεχομένως αναλάβει το έργο ιδίοις μέσοις, ή άλλως πως», αναφέρεται.

Αναφέρεται ακόμα ότι η Green Dot Κύπρου είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ως αποτέλεσμα νοικοκυρεμένης οικονομικής διαχείρισης δημιουργεί πλεονάσματα τα οποία αποτελούν το αποθεματικό (την ασφάλεια) του Οργανισμού. Το Καταστατικό της, αποκλείει την όποια διανομή μερίσματος σε οιονδήποτε.

«Εάν ο Δήμαρχος Πάφου θεωρούσε ότι η σύμβαση ήταν καταχρηστική, θα μπορούσε να την καταγγείλει και όχι να στήσει ολόκληρη παράσταση διαπομπεύοντας έναν οργανισμό».

Αναφέρεται ακόμα ότι η αντιμετώπιση του θέματος από την Green Dot Κύπρου θα τύχει χειρισμού από το Διοικητικό της Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρία η οποία συνεκλήθη για την προσεχή Δευτέρα το απόγευμα.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει τους πολίτες της χώρας, τους Μετόχους και τα Μέλη ότι ο Οργανισμός διοικείται με κάθε επιμέλεια, και βάσει των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης για το καλό της ανακύκλωσης και του τόπου.