Αυστηρή προειδοποίηση προς Green Dot να τηρήσει τους όρους της συμφωνίας

Αυστηρή προειδοποίηση προς Green Dot να τηρήσει τους όρους της συμφωνίας

Επιστολή με ημερομηνία 21/3/2016 η οποία απευθύνεται στο Γενικό Διευθυντή της Green Dot υπογραμμίζει την υποχρέωση της εταιρείας να συνεχίσει να συλλέγει και να επεξεργάζεται ανακυκλώσιμα υλικά, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία με την οποία της παραχωρήθηκε σχετική άδεια.

Σύμφωνα με την επιστολή που υπογράφει ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, η εταιρεία δεν μπορεί να υλοποιήσει τις προθέσεις της να διακόψει τη συνεργασία με το Δήμο Πάφου, έπειτα από τις καταγγελίες στις οποίες προχώρησε ο Δήμαρχος Πάφου εναντίον της εταιρείας.

Η εταιρεία είχε κοινοποιήσει την πρόθεσή της αυτή στο Δήμο στις 17/3/2016.

Όπως τονίζει ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος στην άδεια που παραχωρήθηκε στην Green Dot αναφέρεται ως «ευθύνη της εταιρείας η συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των PMD, χαρτί και χαρτί συσκευασίας στο σύνολο των Δήμων που είχαν οριστεί εξαρχής». 

Στην ίδια επιστολή επισημαίνεται ότι «η απομάκρυνση της Green Dot προκαλεί ένα σοβαρό κενό» και για το λόγο αυτό ζητείται η αναθεώρηση της απόφασης που κοινοποιήθηκε στο Δήμο Πάφου στις 17/3.

Δείτε την επιστολή: 

epistoli green dot