Χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή δήλωσης εισοδήματος μισθωτού 2015

Χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή δήλωσης εισοδήματος μισθωτού 2015

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοινώνει ότι έχει αρχίσει η υποβολή των Δηλώσεων Εισοδήματος Μισθωτού για το φορολογικό έτος 2015.

Οι δηλώσεις μπορούν να γίνουν:

· Σε έντυπη μορφή μέχρι την 30η Απριλίου 2016.
· Σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 31ην Ιουλίου 2016

Έντυπη μορφή Δηλώσεων Εισοδήματος Μισθωτού

· Υποβάλλονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Μισθωτού

· Γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας Taxisnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy

Το Τμήμα Φορολογίας προτρέπει να εγγραφείτε στο σύστημα Taxisnet, αφού με τον τρόπο αυτό εξοικονομείτε χρόνο, και διασφαλίζετε ταχύτητα στην εξυπηρέτηση σας.