ΔΗΣΥ για ΑΗΚ: Φαίνεται ότι τελικά δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα

ΔΗΣΥ για ΑΗΚ: Φαίνεται ότι τελικά δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΔΗΣΥ σχετικά με το θέμα της ιδιωτικοποίησης της ΑΗΚ

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση.

Εκείνοι οι οποίοι έχουν τη θέση ότι μπορεί να γίνει εκσυγχρονισμός και αναδιάρθρωση των ημικρατικών οργανισμών χωρίς τη συμμετοχή επενδυτών και αποκρατικοποίηση, θα έπρεπε να ήταν οι πρώτοι που θα υποστήριζαν προτάσεις της κυβέρνησης για αναδόμηση είτε της Α.Η.Κ. είτε της Α.ΤΗ.Κ., ανεξάρτητα από αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Βρίσκονται σε κατάφορη αντίφαση όταν χωρίς να αλλάζει ο,τιδήποτε στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και πάλι αντιτίθενται είτε στο λειτουργικό-επιχειρησιακό διαχωρισμό της Α.Η.Κ., που επιβάλλεται για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της, είτε στη μετατροπή της Α.ΤΗ.Κ. σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που θα της προσέδιδε ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

Φαίνεται ότι, τελικά, πραγματική άποψή τους είναι ότι δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα και ότι πρέπει να μείνουμε στην κατάσταση και τις πρακτικές εκείνες που έχουν ήδη οδηγήσει τη χώρα σε χρεοκοπία. Με αυτή την εντελώς συντηρητική θέση δεν είναι δυνατό να γίνουν εκείνες οι διορθωτικές αλλαγές που χρειάζονται και απαιτεί και η σημερινή κοινωνία.