Στην Κύπρο η μεγαλύτερη μείωση στα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ

Στην Κύπρο η μεγαλύτερη μείωση στα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ

Η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση στα ποσοστά ανεργίας σε σύγκριση με τα στοιχεία του περασμένου έτους, σύμφωνα με την Eurostat. Σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο, το ποσοστό ανεργίας το Φεβρουάριο του 2016 μειώθηκαν σε είκοσι τέσσερα κράτη μέλη , και οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Κύπρο ( από 16,6 % σε 12,6 % ) , στην Ισπανία ( από 23,2 % σε 20,4 % ) και τη Βουλγαρία ( από 9,8 % σε 7,4 % ) .

Το Φεβρουάριο του 2016 το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 4,9 % , σταθερό σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016 και κάτω από το 5,5 % του Φεβρουάριο του 2015. Η ανεργία παρέμεινε σταθερή στο Βέλγιο και αυξήθηκε στην Αυστρία ( από 5,4 % σε 6,0 % ) , τη Λετονία ( από 9,7 % έως 10,1 % ) και τη Φινλανδία ( από 9,1 % σε 9,2 % ).

Στην Κύπρο οι άνεργοι έφτασαν τους 52.000 το Φεβρουάριο του 2016 ( 12,6 % ) . Στη ζώνη του ευρώ ( EA19 ) το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας ήταν 10,3 % το Φεβρουάριο του 2016 από 10,4 % τον Ιανουάριο του 2016 και από 11,2 % το Φεβρουάριο του 2015. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη ζώνη του ευρώ από τον Αύγουστο του 2011.

Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ των 28 ήταν 8,9 % το Φεβρουάριο του 2016 σταθερό σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2016 και κάτω από το 9,7 % του Φεβρουαρίου του 2015. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε το στην ΕΕ από το Μάιο του 2009.

Η Eurostat εκτιμά ότι 21.651.000 άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ ήταν άνεργοι, εκ των οποίων 16.634.000 ήταν στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2016 ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 59.000 στην ΕΕ και κατά 39.000 στη ζώνη του ευρώ . Σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2015, η ανεργία μειώθηκε κατά 1.971.000 στην ΕΕ και 1.303.000 στη ζώνη του ευρώ .

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν στη Γερμανία ( 4,3 % ) και την Τσεχική Δημοκρατία ( 4,5%).

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στην Ελλάδα ( 24,0 % το Δεκέμβριο του 2015) και την Ισπανία ( 20,4 % ).

Η ανεργία των νέων το Φεβρουάριο του 2016 έφτασε τα 4.381.000 άτομα ( κάτω των 25 ετών ) στην ΕΕ , εκ των οποίων 3.011.000 στη ζώνη του ευρώ . Σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2015, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 428 000 στην ΕΕ και κατά 219 000 στη ζώνη του ευρώ . Το Φεβρουάριο του 2016 το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 19,4 % στην ΕΕ και 21,6 % στη ζώνη του ευρώ , σε σύγκριση με 20,9 % και 22,7 % αντίστοιχα το Φεβρουάριο του 2015.

Το Φεβρουάριο του 2016, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Γερμανία ( 6,9% ) , την Τσεχική Δημοκρατία ( 10,2 % ) , τη Δανία ( 10,5 % ) και τη Μάλτα ( 10,8 % ) , ενώ τα υψηλότερα στην Ελλάδα ( 48,9 % το Δεκέμβριο του 2015) , την Ισπανία ( 45,3 % ), την Κροατία ( 40,3 % το τέταρτο τρίμηνο του 2015 ) και την Ιταλία ( 39,1 % ) .