«Η αύξηση του τουρισμού στην Κύπρο αποτέλεσμα αύξησης εισροών και όχι παραγωγικότητας»

 «Η αύξηση του τουρισμού στην Κύπρο αποτέλεσμα αύξησης εισροών και όχι παραγωγικότητας»

Η αύξηση στο μέγεθος του τουριστικού τομέα στην Κύπρο φαίνεται να είναι, ως επί το πλείστο, αποτέλεσμα της αύξησης των εισροών (εργασίας και κεφαλαίου) και όχι βελτίωσης της παραγωγικότητας, η οποία είναι κοντά στο μέσο όρο της Ευρώπης, σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, φαίνεται επίσης ότι οι δημόσιες δαπάνες και η ποιότητα των υπηρεσιών δεν επαρκούν για να βελτιώσει η Κύπρος τη θέση σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η ποιότητα του περιβάλλοντος, ωστόσο, φαίνεται να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Συμπερασματικά, το Κέντρο σημειώνει πως ο τομέας του τουρισμού της Κύπρου πρέπει να αυξήσει την παραγωγικότητα του για να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με το να προσφέρει καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, καθώς και με στόχευση των δημοσίων δαπανών στη βελτίωση της ασφάλειας, κουλτούρας και υποδομών.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην Κύπρο ο τουρισμός είναι μία από τις πέντε μεγαλύτερες βιομηχανίες με ποσοστό 7% στο ΑΕΠ της οικονομίας και συνεπώς μια ακμάζουσα τουριστική βιομηχανία είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Ωστόσο, για να είναι σε θέση ο τουριστικός τομέας να συνεχίσει να αυξάνεται, πρέπει να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά του, ειδικά όταν αντιμετωπίζει ανταγωνισμό όχι μόνο από χώρες της Μεσογείου, αλλά και από νέες αγορές τουρισμού που αναπτύσσονται ραγδαία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ένας τρόπος για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα είναι μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας.