Στο χαμηλότερο σημείο από το Δεκέμβριο του 2012 ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στην Κύπρο

Στο χαμηλότερο σημείο από το Δεκέμβριο του 2012 ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στην Κύπρο

  Στο χαμηλότερο σημείο από το Δεκέμβριο του 2012 υποχώρησε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στην Κύπρο το Μάρτιο του 2016. Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαρτίου 2016, μειώθηκε στα 40.079 πρόσωπα σε σύγκριση με 40.999 τον προηγούμενο μήνα.

 Σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2015 σημειώθηκε μείωση 5.050 προσώπων ή 10,6% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της μεταποίησης, του εμπορίου, της δημόσιας διοίκησης, των μεταφορών και των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Τέλος σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων που βρίσκονται μακριά από την αγορά εργασίας πέραν των 6 μηνών υποχώρησε στα 18,856 πρόσωπα.

Στο χαμηλότερο σημείο από το Δεκέμβριο του 2012 υποχώρησε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στην Κύπρο το Μάρτιο του 2016. Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαρτίου 2016, μειώθηκε στα 40.079 πρόσωπα σε σύγκριση με 40.999 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2015 σημειώθηκε μείωση 5.050 προσώπων ή 10,6% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της μεταποίησης, του εμπορίου, της δημόσιας διοίκησης, των μεταφορών και των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Τέλος σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων που βρίσκονται μακριά από την αγορά εργασίας πέραν των 6 μηνών υποχώρησε στα 18,856 πρόσωπα.