Εκατοντάδες αιτήσεις στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας για έκδοση διαταγμάτων απαλλαγής

Εκατοντάδες αιτήσεις στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας για έκδοση διαταγμάτων απαλλαγής

Στις 591 ανέρχονται συνολικά από την ψήφιση του πλαισίου αφερεγγυότητας οι αιτήσεις για έκδοση διαταγμάτων απαλλαγής οφειλών που παρέλαβε η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γιώργος Καροτσάκης.

Ο κ. Καροτσάκης σημείωσε ότι από τις 591 αιτήσεις, οι 193 κατατέθηκαν στην Υπηρεσία εντός του πρώτο τριμήνου του 2016.

Είπε ακόμη ότι οι αιτήσεις για προσωπικά σχέδια αποπληρωμής ανέρχονται στις 16, εκ των οποίων οι 10 κατατέθηκαν εντός του τρέχοντος έτους.

Ανέφερε επίσης ότι η Υπηρεσία θα στελεχωθεί πολύ σύντομα με επιπλέον 10 λειτουργούς, οι οποίοι θα βοηθήσουν να διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις γρηγορότερα.

Αριθμός ατόμων και εταιρειών που πτώχευσαν

Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας, ο αριθμός των εταιρειών που πτώχευσαν (διατάγματα εκκαθάρισης) ανήλθε το Μάρτιο του 2016 στις 8, ενώ για το πρώτο τρίμηνο του έτους ο αριθμός των εταιρειών ανέρχεται στις 28.

Επιπλέον, μόλις ένα άτομο πτώχευσε (διατάγματα παραλαβής) τον Μάρτιο του 2016, ενώ συνολικά 9 άτομα πτώχευσαν το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Τέλος, ο αριθμός των εκούσιων εκκαθαρίσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία, ανήλθε στις 159 και συνολικά για το πρώτο τρίμηνο στις 544.