Κεντρική Τράπεζα: Λόγω της απεργίας της FBME Bank δεν μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση των καταθετων

Κεντρική Τράπεζα: Λόγω της απεργίας της FBME Bank δεν μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση των καταθετων

Σε ανακοίνωση τύπου η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου σχολίασε την απεργία της FBME Bank και τόνισε ότι δεν είναι σε θέση να προχωρήσει σε ταυτοποίηση των στοιχείων των καταθετών.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση τύπου

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων («ΣΕΚ») ανακοινώνει ότι λόγω της απεργίας που εξαγγέλθηκε στις 11 Απριλίου 2016 στην FBME Bank Ltd – Cyprus Branch («FBME») και της έλλειψης συνεργασίας από την FBME, ο Ειδικός Διαχειριστής δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να προχωρήσει σε ταυτοποίηση των στοιχείων των καταθετών και την πιστοποίηση των σχετικών εγγράφων στα γραφεία της FBME, όπως προνοείται από τη σχετική διαδικασία ενεργοποίησης που ανακοινώθηκε στις 9 Απριλίου 2016.

Συνεπώς, οι καταθέτες καλούνται όπως προσέρχονται απευθείας στα γραφεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στη Λεωφόρο Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία, κατά τις εργάσιμες ώρες που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Η Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΕΚ επισημαίνει ότι λόγω αυτής της εξέλιξης ενδεχομένως να υπάρξει καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της διαδικασίας αποζημίωσης των καταθετών. Συναφώς, σημειώνεται ότι οποιαδήποτε προβλήματα ή καθυστερήσεις προκύψουν στην εν λόγω διαδικασία δεν θα είναι εξ υπαιτιότητας ενεργειών της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΣΕΚ αλλά καθαρά λόγω των πιο πάνω γεγονότων.