Τριπλή αναβάθμιση καλυμμένων ομολόγων Τράπεζας Κύπρου από Fitch

Τριπλή αναβάθμιση καλυμμένων ομολόγων Τράπεζας Κύπρου από Fitch

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε κατά τρεις βαθμίδες τα καλυμμένα ομόλογα της Τράπεζας Κύπρου από Β+ σε ΒΒ+ με σταθερό ορίζοντα, μία βαθμίδα πριν την επενδυτική κατηγορία.

Η τριπλή αναβάθμιση, αναφέρει ο Fitch, αντανακλά τις αναμενόμενες χαμηλότερες ζημιές από την ευρύτερα αμετάβλητη δεξαμενή των καλυμμένων ομολόγων, σύμφωνα με την ετήσια αναθεώρηση των παραδοχών των στεγαστικών δανείων.

Ο σταθερός ορίζοντας αντανακλά την βραδύτερο ρυθμό στην επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και την πρόοδο στην οικονομική ανάκαμψη, αν και αυτή αυτή παραμένει εύθραυστη.

Ο Fitch αναγνωρίζει ότι στο τέλος του 2015 η οικονομία ανακάμπτει, παρά το εύθραυστο μακροοικονομικό περιβάλλον και το υψηλό ρυθμό ανεργίας. «Πράγματι το ΑΕΠ αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,6% σε ετήσια βάση, καλύτερα από το αναμενόμενο», προσθέτει.

Η αξιολόγηση για την Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται στο CCC/C.

Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Οκτωβρίου ο οίκος Moody's αναβάθμισε τα ομόλογα της τράπεζας σε επενδυτική κατηγορία.