Σκάνδαλο Κόσιης: Ανοίχθηκαν οι φάκελοι και διαφάνηκε η μεγάλη διαφορά μεταξύ των προσφορών (photo)

Σκάνδαλο Κόσιης: Ανοίχθηκαν οι φάκελοι και διαφάνηκε η μεγάλη διαφορά μεταξύ των προσφορών (photo)
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Φωτογραφίες:

Την μεγάλη διαφορά μεταξύ της προσφοράς της Helectοr και των αντίστοιχων προσφορών των άλλων δύο κοινοπραξιών που υπέβαλαν προσφορές για το ΟΕΔΑ Κόσιης, οι οποίες τελικά αποκλείστηκαν, απεκάλυψε το άνοιγμα των φακέλων των προσφορών που υπεβλήθησαν το 2006 για το έργο.

Το άνοιγμα των φακέλων πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Αρχηγείο της Αστυνομίας παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο της διερεύνησης του σκανδάλου.

Το συνολικό ποσό της προσφοράς (κόστος κατασκευής και κόστος συντήρησης και λειτουργίας για δέκα χρόνια) της εταιρείας Helector, που κέρδισε το διαγωνισμό, ανερχόταν στα €134,95 εκατ, σε σύγκριση με 181 εκ της ΤΕΡΝΑ/Daneco, που ήταν δεύτερη. Ωστόσο οι φάκελοι που ανοίχθηκαν σήμερα κατέδειξαν ότι το αντίστοιχο συνολικό ποσό της κοινοπραξίας Iacovou/Gesenu ήταν κατά €55 εκατ λιγότερο (€80 εκ), ενώ το συνολικό ποσό της κοινοπραξίας Νέμεσις/STRABAG ανερχόταν στα €96 εκατ. Οι δύο εταιρείες είχαν αποκλειστεί από το διαγωνισμό.

Με βάση την ενδεικτική συνολική ετήσια ποσότητα απορριμμάτων των 176.000 τόνων ετησίως, που υπολογίστηκε για τους σκοπούς του διαγωνισμού, η προσφορά της Helector ανερχόταν στα €56,7/ανά τόνο σε σύγκριση €26/τόνο για τους Α/φους Ιακώβου και €35/τόνο για την Nemesis/STRABAG.

Σημειώνεται παράλληλα πως αν προστεθεί και ο τιμάριθμος, η τιμή των €56,75/ανά τόνο της Helector εκτοξεύτηκε το 2014 στα €75/ανά τόνο, προκαλώντας σειρά αντιδράσεων από τις τοπικές Αρχές για τις ψηλές χρεώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η κοινοπραξία Nemesis/STRABAG αποκλείστηκε διότι έλαβε βαθμολογία 56,45% δηλαδή κάτω από το ελάχιστο όριο του 70% και ως εκ τούτου ο φάκελος της προσφοράς δεν ανοίχθηκε, ενώ οι α/φοι Ιακώβου είχαν αποκλειστεί λόγω του ότι δεν είχαν υποβάλει έντυπο προσφοράς και γιατί υπήρχαν προβλήματα στην μηχανική διαλογή. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης είχαν επιβεβαιωθεί και από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

Υπενθυμίζεται ότι ο μηχανικός του έργου, Διευθυντής της Environplan, Θεοφάνης Λώλος είχε εκτιμήσει αρχικά το κόστος στα €45/τόνο, ενώ η προσφορά της επιλεγείσας εταιρείας (Helector) ανερχόταν στα €56,7 ανά τόνο. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της ερευνώσας λειτουργού, την οποία ο Υπουργός Εσωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα, η Επιτροπή Αξιολόγησης ζήτησε επικαιροποιημένη προσφορά από τον μηχανικό του έργου, ο οποίος και την υπέβαλε με αναθεωρημένη εκτίμηση στα €45,57/ανά τόνο κάτι που αποδέχθηκε η Επιτροπή, όπως αναφέρεται.

Παράλληλα η εταιρεία α/φοι Ιακώβου αποκλείστηκε διότι δεν είχαν υποβάλει έντυπο τεχνικής προσφοράς και διότι η πρότασή της παρουσίαζε προβλήματα στη μηχανική διαλογή.

Το άνοιγμα των οικονομικών φακέλων αποφασίστηκε έπειτα από τις καταγγελίες και τα στοιχεία που υπέβαλε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου στον Γενικό Εισαγγελέα ζητώντας όπως ανοιχθούν οι φάκελοι των υποβληθεισών προφορών.

Δείτε τη φωτογραφία στη γκαλερί.