Συμμαχία Πολιτών για οικονομία: Προτείνουμε τον σχεδιασμό ενός νέου οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης

Συμμαχία Πολιτών για οικονομία:  Προτείνουμε τον σχεδιασμό ενός νέου οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης

Ανακοίνωση εξέδωσε η Συμμαχία Πολιτών, με την οποία προτείνει τρόπους ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση.

Προτείνουμε τον σχεδιασμό ενός Νέου Οικονομικού Μοντέλου Ανάπτυξης που θα ενισχύσει όλους τους παραγωγικούς τομείς της Οικονομίας

Το συνολικό χρέος της Κύπρου για το 2015 έχει φθάσει σχεδόν τα 19 δισεκατομύρια ευρώ και συνεχίζει να αυξάνεται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή την στιγμή η Κύπρος καταγράφει το τέταρτο μεγαλύτερο χρέος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η EUROSTAT η Κύπρος έχασε από τον εθνικό της πλούτο περίπου 2 δισεκατομύρια ευρώ από το 2012 μέχρι και το 2015.
Πρέπει να αντιληφθεί η κυβέρνηση αλλά και όσοι την στήριξαν και την στηρίζουν στην οικονομική και μνημονιακή της πολιτική ότι αυτή η πολιτική που επέλεξε να ασκήσει και που δογματικά την συνεχίζει δεν έχει αποτέλεσμα.

Τώρα χρειάζεται ο σχεδιασμός ενός Νέου Οικονομικού Μοντέλου Ανάπτυξης.

Ενός μοντέλου που θα ενισχύσει όλους τους παραγωγικούς τομείς της Οικονομίας. Προτείνουμε:

• Ανάπτυξη όλων των παραγωγικών τομέων Οικονομίας (Αγροτικού, Βιομηχανικού, Υπηρεσιών) με άξονα την ποιότητα.

• Ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού με επενδύσεις στην Έρευνα και στην Καινοτομία.

• Δημιουργία Τεχνολογικών Πάρκων και Κέντρων έρευνας υψηλής τεχνολογίας με την αναβάθμιση της διακρατικής συνεργασίας με το Ισραήλ και επέκτασή της σε θέματα Έρευναςκαι Τεχνολογίας καθώς και εταιρικών συνεργασιών. Η συνεργασία με το Ισραήλ και η αξιοποίηση του διαδρόμου Ισραήλ-Κύπρος Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει, πέρα από πολιτικές και σοβαρές οικονομικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες.

• Παροχή κινήτρων για προσέλευση ξένων επενδύσεων μέσα από τη μείωση της φορολογίας του εισοδήματος υπαλλήλων σε ξένες εταιρείες οι οποίες θα εγκαταστήσουν τα κεντρικά τους γραφεία στην Κύπρο.