ΧΑΚ: Βάζουν τα αυγά τους σε ένα καλάθι οι επενδυτές

ΧΑΚ: Βάζουν τα αυγά τους σε ένα καλάθι οι επενδυτές

Σύμφωνα με το μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στο τέλος Μαρτίου του 2016 υπήρχαν 252,144 μερίδες επενδυτών, εκ των οποίων μόλις οι 698 προέβησαν σε αγοραπωλησίες μετοχών το συγκεκριμένο μήνα.

Μάλιστα το Μάρτιο μόλις 135 άτομα προέβησαν στο άνοιγμα νέας μερίδας στο ΧΑΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΧΑΚ από το σύνολο του αριθμού των μερίδων οι 180,710 ή το 71,67% είχαν επενδύσει μόλις σε μια μετοχή, 62,764 ή ποσοστό 24,89% σε 2 μέχρι 5 μετοχές, 7,304 ή 2,9% σε 6 μέχρι 10 μετοχές και μόλις 1,366 ή ποσοστό 0,54% σε πέραν των 10 μετοχών.

Σε ότι αφορά το ποσοστό των αλλοδαπών επενδυτών στη χρηματιστηριακή αξία των μετοχών ανέρχεται στο 31,44% ποσό που προκύπτει από τη λειτουργία μόλις 15,038 μερίδων.
Πάντως τη μερίδα του λέοντος σε ότι αφορά τους ξένους επενδυτές στο ΧΑΚ έχουν κατά σειρά οι Ελλαδίτες, οι Ρώσοι, και οι Βρετανοί, ενώ ακολουθούν οι Ουκρανοί, οι κάτοικοι των Η.Π.Α. και οι Αυστραλοί.