Αναβάθμιση για Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική ανακοίνωσε ο Fitch

Αναβάθμιση για Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική ανακοίνωσε ο Fitch

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε σήμερα κατά μία βαθμίδα τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας, με σταθερή προοπτική και για τις δύο τράπεζες.

Συγκεκριμένα ο Fitch ανακοίνωσε ότι αναβάθμισε την Τράπεζα Κύπρου στο 'B-' από 'CCC' και την Ελληνική σε 'B' από 'B-'.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, ο οίκος αναμένει πως «κάποια βελτίωση στο οικονομικό περιβάλλον στην Κύπρο και η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του πλαισίου αφερεγγυότητας θα στηρίξει τις προσπάθειες εγχώριων τραπεζών να διαχειριστούν και να μειώσουν το μεγάλο όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων και να ενισχύσουν τις ανακτήσεις».

Σημειώνει ακόμα πως «η εμπιστοσύνη των επενδυτών επίσης βελτιώνεται μετά την ολοκλήρωση του διεθνούς προγράμματος διάσωσης τον Μάρτη του 2016 και οι καταθέσεις πελατών στο (τραπεζικό) σύστημα παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερές από τότε που ήρθησαν πλήρως οι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων, τον Απρίλιο του 2015».

Ωστόσο ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει ότι οι δύο τράπεζες συνεχίζουν να είναι εκτός επενδυτικής βαθμίδας, κυρίως λόγω της αδύναμης ποιότητας του ενεργητικού τους.