Σκέφτονται κατάργηση του χαρτονομίσματος των 500€

Σκέφτονται κατάργηση του χαρτονομίσματος των 500€

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να αποφασίσει στις 4 Μαΐου την κατάργηση του χαρτονομίσματος των 500 ευρώ.

Μια τέτοια απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα ενέτεινε περαιτέρω την ένταση στις σχέσεις της με το Βερολίνο.

Η Γερμανία ήταν ανέκαθεν υπέρμαχη του χαρτονομίσματος των 500 ευρώ επειδή είναι ίσης αξίας με το παλιό χιλιόμαρκο και γιατί οι Γερμανοί κατά παράδοση προτιμούν να κάνουν τις συναλλαγές τους με μετρητά και όχι με πλαστικό χρήμα.

Εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφασίσει τελικά υπέρ της κατάργησης, είναι πολύ πιθανόν ότι θα επιλέξει μια μακρά μεταβατική περίοδο.
Τα παλιά χαρτονομίσματα δεν θα καταστραφούν, ούτε θα αναγκαστούν όσοι τα έχουν στην κατοχή τους να τα ανταλλάξουν.