Υπουργείο Εργασίας: Προς την ορθή κατεύθυνση τα μέτρα για την ανεργία

Υπουργείο Εργασίας: Προς την ορθή κατεύθυνση τα μέτρα για την ανεργία

Το Υπουργείο Εργασίας σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, Eurostat, τα οποία αποτελούν πρόβλεψη προσαρμοσμένη σε εποχικές διακυμάνσεις, κατά το μήνα Μάρτιο 2016 η ανεργία στην Κύπρο μειώθηκε στο 12,1%, σε σχέση με 16,2% που ήταν κατά τον ίδιο μήνα πέρσι.

Μια μείωση της τάξης του 25,3%, ή σε απόλυτους αριθμούς, μια μείωση 4,1 ποσοστιαίων μονάδων.

«Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν τα πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε και η Στατιστική Υπηρεσία και τα οποία βασίζονται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, βάσει των οποίων κατά το 4ο τρίμηνο του 2015 η ανεργία μειώθηκε σε 12,8%, εν σχέση με 16% που ήταν κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, παρουσιάζοντας μια μείωση της τάξης του 20% κατά τους τελευταίους 12 μήνες», αναφέρεται.

Η πιο πάνω εικόνα, προστίθεται, επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης αναφορικά με τον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων οι οποίοι ανέρχονταν τον Απρίλιο 2016 σε 36.986 πρόσωπα, εν σχέση με 42.551 πρόσωπα κατά τον Απρίλιο 2015. Υπήρξε δηλαδή μια μείωση στους εγγεγραμμένους άνεργους της τάξης του 13,1%, ή σε απόλυτους αριθμούς, μειώθηκαν κατά 5.565 πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι βάσει των στοιχείων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, η μεγαλύτερη μείωση εγγεγραμμένων ανέργων σε σχέση με το 2015, είναι στον τομέα των κατασκευών όπου υπάρχει μείωση κατά 1.243 πρόσωπα στον αριθμό των ανέργων. Το γεγονός αυτό, αναφέρεται, είναι σημαντικό καθώς ο κατασκευαστικός τομέας, ο οποίος είχε επηρεαστεί ιδιαίτερα αρνητικά από την οικονομική κρίση των προηγούμενων ετών, παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης.

«Τα πιο πάνω στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο δρόμο της οικονομικής ανάκαμψης και ότι οι πρωτοβουλίες και τα ενεργά μέτρα πολιτικής απασχόλησης που έλαβε και συνεχίζει να λαμβάνει η Κυβέρνηση για την άμβλυνση του προβλήματος της ανεργίας, είναι προς την ορθή κατεύθυνση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ωστόσο ότι παρά την ενθαρρυντική σταθερή πορεία μείωσης της, η ανεργία εξακολουθεί να είναι σε υψηλά επίπεδα και γι’ αυτό το Υπουργείο δεν εφησυχάζει.

«Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας και ως τέτοιο είναι που το αντιμετωπίζουμε ως Κυβέρνηση, εφαρμόζοντας ενεργές πολιτικές για την αντιμετώπιση της», καταλήγει η ανακοίνωση.