Αποκλειστικό: Από Δευτέρα ενώπιον Δικαστηρίων αιτήσεις για διαγραφές χρεών!

Αποκλειστικό: Από Δευτέρα ενώπιον Δικαστηρίων αιτήσεις για διαγραφές χρεών!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του NewsBomb την προσεχή Δευτέρα κατατίθενται και επίσημα από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας στα Επαρχιακά Δικαστήρια Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου οι πρώτες 15 αιτήσεις για έκδοση διατάγματος απαλλαγής οφειλών για ποσά μέχρι €27,500 και συγκεκριμένα μέχρι €25,000 για οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα και μέχρι €2,500 για οφειλές στο δημόσιο.

Παράλληλα αναμένεται να κατατεθούν σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και οι πρώτες δύο υποθέσεις για έκδοση διατάγματος όσον αφορά προσωπικά σχέδια αποπληρωμής οφειλών δηλαδή για περιπτώσεις που δεν κατέστη δυνατή η αναδιάρθρωση δανείου μεταξύ Τράπεζας και οφειλέτη.

Σε ότι αφορά τα δικαιώματα των τραπεζών σε περίπτωση που δεν αποδεκτούν τις διαγραφές χρεών, έχουν δικαίωμα μέσα σε ένα χρόνο μετά την έκδοση του διατάγματος να υποβάλουν ένσταση και να επικαλεστούν διάφορους λόγους για να μην εφαρμοστεί το διάταγμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι πρώτες διαγραφές χρεών θα αρχίσουν ουσιαστικά να εφαρμόζονται από τον Ιούνιο του 2017.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία κάποιος χρεώστης μπορεί να αιτηθεί την έκδοση διατάγματος απαλλαγής οφειλών, εάν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μεταξύ άλλων, έχει μηνιαίο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα, που υπολογίζεται στα €200 ή λιγότερο, διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας χιλίων ευρώ €1.000 ή λιγότερο, έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία και λαμβανομένων υπόψη των παραγόντων που προβλέπονται, θα παραμείνει αφερέγγυος μέσα σε διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.