Ξεπερνούν τις 200 οι εθελούσιες αποχωρήσεις από την Τράπεζα Κύπρου

Ξεπερνούν τις 200 οι εθελούσιες αποχωρήσεις από την Τράπεζα Κύπρου

Ξεπέρασε τις προσδοκίες το νέο σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης (ΣΕΑ) που παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου, καθώς πέραν των 200 εργαζομένων έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εθελούσια έξοδο, δύο μόλις μέρες πριν τη λήξη του σχεδίου.

Το τρίτο και βελτιωμένο ΣΕΑ που παρουσίασε η τράπεζα λήγει την Παρασκευή 3 Ιουνίου.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, πέραν των 200 ατόμων εκδήλωσαν ενδιαφέρον για αποχώρηση, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ το στόχο των 193 προσώπων που είχε τεθεί. Υπενθυμίζεται πως 75 εργαζόμενοι είχαν αποχωρήσει με το προηγούμενο ΣΕΑ.

Σημειώνεται πως η Διοίκηση της τράπεζας διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει ή και να απορρίψει αιτήσεις αποχώρησης, με εξαίρεση τα πρόσωπα εναντίον των οποίων εκκρεμούν έρευνες για πειθαρχικά παραπτώματα.

Το σχέδιο προνοεί εφάπαξ χαριστική (αφορολόγητη) αποζημίωση, που αφορά την παροχή των μισθών για κάθε χρόνο υπηρεσίας που πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή που διαμορφώνεται αναλόγως της ηλικίας. Το μέγιστο ποσό δεν θα ξεπερνά το 70% των υπολειπόμενων μισθών μέχρι την κανονική αφυπηρέτηση και το ποσό της χαριστικής αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €200.000.

Επίσης, στα μέλη του προσωπικού που επιλέξουν την αποχώρηση θα τους πληρώνεται και το υπόλοιπο της ετήσιας άδειας, ενώ θα παρέχεται ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ασφάλεια ζωής για 2 χρόνια από την ημερομηνία αποχώρησής τους και διατηρούνται οι υφιστάμενες διευθετήσεις για στεγαστικά, φοιτητικά δάνεια και δάνεια ενοικιαγοράς.