Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Αγορά μετοχών μεγάλης κυπριακής εταιρείας

Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Αγορά μετοχών μεγάλης κυπριακής εταιρείας

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου αγόρασε μετοχές ύψους € 102,433.06, γνωστής κυπριακής εταιρείας.

Σε αγορές μετοχών μεγάλης κυπριακής εταιρείας προχώρησε η Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο ΧΑΚ, η Αρχιεπισκοπή, πρόεβη σε αγορά 1,164,012 μετοχών αξίας, με τιμή 0.088 εκάστη (συνολικό ύψος € 102,433.06).

Η πράξη πραγματοποιήθηκε στις 31/5/2016.