Διάταγμα Χάσικου για έκδοση πιστοποιητικού μη εξουσιοδοτημένων εργασιών σε οικιστικές αναπτύξεις

Διάταγμα Χάσικου για έκδοση πιστοποιητικού μη εξουσιοδοτημένων εργασιών σε οικιστικές αναπτύξεις

 Διάταγμα εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος για τις περιπτώσεις οικιστικών αναπτύξεων στις οποίες έχουν γίνει εργασίες «ουσιώδους σημασίας» που δεν είναι σύμφωνες με την άδεια τους όπου εκδίδεται πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών.

Όπως αναφέρεται, το διάταγμα, το οποίο ισχύει από της δημοσίευσής του σήμερα στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, «εφαρμόζεται σε οικιστικές αναπτύξεις που αφορούν έργα τα οποία έχουν ουσιαστικά συμπληρωθεί και των οποίων επιμέρους μονάδα/τεμάχιο κατέχεται ή δύναται να κατέχεται αυτοτελώς και να τυγχάνει άνετης κάρπωσης ως μονάδα/τεμάχιο, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014».

«Σε περίπτωση επέμβασης έργου σε ξένη ακίνητη ιδιοκτησία, στο οδικό δίκτυο, στη ρυμοτομία, σε πεζόδρομο, στο χώρο πρασίνου, στη Ζώνη Προστασίας της παραλίας, σε Κρατική Γη, η αρμόδια αρχή, εκδίδει πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών», αναφέρεται.

Στο διάταγμα εμπίπτουν επίσης έργα υποδομής για μη κατασκευή οδού, πεζοδρομίου ή διαμόρφωση / τοπιοτέχνηση χώρου πρασίνου.

Πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών εκδίδει η αρμόδια αρχή και σε περίπτωση «μη τήρησης όρων που έχουν τεθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία».

Καλύπτονται επίσης η αλλαγή χρήσης του κτιρίου ή η μη τήρηση όρων της άδειας που επηρεάζουν ουσιωδώς την δημόσια υγεία, καθώς και άλλες εργασίες «ουσιώδους σημασίας» σε οικοδομή.

Η αρμόδια αρχή εκδίδει πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών και σε περίπτωση υπέρβασης συντελεστή δόμησης/κάλυψης για οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Σημειώνεται επίσης ότι νοείται πως «σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες ουσιώδους σημασίας σε οικιστικές αναπτύξεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από το παρόν Διάταγμα, είναι δυνατό να εκδώσει πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών».