Κάτω των 10 ετών η πλειοψηφία των πλοίων του κυπριακού νηολογίου

Κάτω των 10 ετών η πλειοψηφία των πλοίων του κυπριακού νηολογίου

Κάτω των 10 ετών είναι στην πλειοψηφία τους τα σκάφη και τα πλοία που είναι εγγεγραμμένα στο κυπριακό νηολόγιο, με τα τέσσερα πλοία χωρητικότητας μεταξύ 120.000 και 129.999 τόνων να έχουν ηλικία κάτω των 5 χρόνων και τα 2 μεγαλύτερα χωρητικότητας άνω των 150.000 τόνων να είναι ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας για το κυπριακό νηολόγιο στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ήταν εγγεγραμμένα 1.704 πλοία, από τα οποία 732 είναι ηλικίας κάτω των 5 ετών, 282 είναι μεταξύ 5 και 9 ετών, 225 μεταξύ 10 και 14 ετών, 120 μεταξύ 15 και 19 ετών, 103 μεταξύ 20 και 24 ετών, 78 μεταξύ 25 και 29 ετών ενώ 164 είναι ηλικίας 30 ετών και άνω.

Από τα 164 σκάφη ηλικίας άνω των 30 ετών τα 127 είναι χωρητικότητας κάτω των 1.000 τόνων.

Από το σύνολο του νηολογίου 492 σκάφη είναι χωρητικότητας έως 99 τόνων, 154 μεταξύ 100 και 499 τόνων, 34 μεταξύ 500 και 999 τόνων, 29 μεταξύ 1.000 και 1.599 τόνων, 31 μεταξύ 1.600 και 1.999 τόνων, 154 μεταξύ 2.000 και 3.999 τόνων, 101 μεταξύ 4.000 και 5.999 τόνων, 37 μεταξύ 6.000 και 6.999 τόνων, 42 μεταξύ 7.000 και 7.999 τόνων, 52 μεταξύ 8.000 και 9.999 τόνων, 57 μεταξύ 10.000 και 14.999 τόνων, 111 μεταξύ 15.000 και 19.999 τόνων, 134 μεταξύ 20.000 και 29.999 τόνων, 88 μεταξύ 30.000 και 39.999 τόνων, 89 μεταξύ 40.000 και 49.999 τόνων, 25 μεταξύ 50.000 και 59999 τόνων, 24 μεταξύ 60.000 και 69.999 τόνων, 7 μεταξύ 70.000 και 79.999 τόνων, 18 μεταξύ 80.000 και 89.999 τόνων, 11 μεταξύ 90.000 και 99.999 τόνων, 8 μεταξύ 100.000 και 119.999 τόνων, 4 μεταξύ 120.000 και 129.999 τόνων και 2 είναι χωρητικότητας 150.000 και άνω.