«Χέρι» σε τραπεζικούς λογαριασμούς από το Φόρο - Κατάσχεση καταθέσεων €900 χιλιάδων

«Χέρι» σε τραπεζικούς λογαριασμούς από το Φόρο - Κατάσχεση καταθέσεων €900 χιλιάδων

Χέρι σε τραπεζικούς λογαριασμούς άρχισε να βάζει το Τμήμα Φορολογίας για την είσπραξη οφειλόμενων φόρων.

Το 2015 το μέτρο χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά σε 90 υποθέσεις, από τις οι οποίες οι 11 κατέληξαν στη δέσμευση €900 χιλ.

Τα στοιχεία καταγράφονται στην έκθεση του Τμήματος Φορολογίας για το προηγούμενο έτος. Σε αυτήν σημειώνεται επίσης, ότι Τμήμα είχε εγγράψει «βάρος», («memo») σε ακίνητα, ύψους €113, 2 εκατ.

Το σύνολο των οφειλόμενων φόρων -αρχικό ποσό, τόκοι και επιβαρύνσεις- ήταν τέλος του 2015 €2,16 δισ.

Πηγή: Εφημερίδα Φιλελεύθερος