«Εξασφαλισμένες οι αποζημιώσεις για τους συγγενείς θυμάτων στο Μαρί- Επιδικάζεται μόνο το ύψος τους»

«Εξασφαλισμένες οι αποζημιώσεις για τους συγγενείς θυμάτων στο Μαρί- Επιδικάζεται μόνο το ύψος τους»

Τα γεγονότα που αφορούν την άσκηση έφεσης εναντίον της απόφασης Δικαστηρίου με την οποία είχαν επιδικασθεί αποζημιώσεις σε συγγενείς θύματος της τραγωδίας της έκρηξης στο Μαρί πρέπει να τίθενται στη σωστή τους βάση, μακριά από ανακρίβειες και υπερβολές, αναφέρει σε ανακοίνωση η Νομική Υπηρεσία, με αφορμή τη συνεχιζόμενη δημοσίευση άρθρων και σχολίων που αφορούν την άσκηση έφεσης.

Στην ανακοίνωση η ΝΥ διευκρινίζει πως όπως και σε όλες τις παρόμοιας φύσης υποθέσεις, έτσι και σε αυτή, η Δημοκρατία αποδέχθηκε την πλήρη ευθύνη για τον άδικο χαμό των αθώων θυμάτων της έκρηξης και έτσι το μόνο θέμα το οποίο παρέμεινε να εξεταστεί από το Δικαστήριο στο πλαίσιο των αγωγών που κίνησαν οι συγγενείς των θυμάτων, ήταν το θέμα του είδους και του ύψους των αποζημιώσεων που έπρεπε να επιδικαστούν.

Με την απόφαση του το Δικαστήριο, αναφέρεται, υπολόγισε αυτές τις αποζημιώσεις και κατέληξε σε ποσά, το ύψος των οποίων μπορεί να θεωρηθεί ως γενναιόδωρο και φαίνεται σε αρκετές περιπτώσεις να υπερβαίνει ποσά που επιδικάζονται συνήθως σε ανάλογες υποθέσεις πρόκλησης θανάτου.

Προστίθεται ότι επ΄ αυτών των αποζημιώσεων, όπως και επί του θέματος της μη αφαίρεσης του ποσού που είχε δοθεί χαριστικά στους συγγενείς των θεμάτων νωρίς μετά τα τραγικά συμβάντα, δεν ασκήθηκε καμιά έφεση και ορθά το Δικαστήριο επεδίκασε υψηλά ποσά, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων περιστατικών της υπόθεσης.

Διευκρινίζεται πως τα μόνα 2 θέματα επί των οποίων ασκήθηκε έφεση αναφέρονται και σχετίζονται όχι με ύψος οποιουδήποτε ποσού που επιδικάστηκε, αλλά με δύο καθαρά νομικά θέματα επί των οποίων, κατά την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας το Δικαστήριο έσφαλε.

"Επειδή δε η εκδοθείσα δικαστική απόφαση δημιουργεί προηγούμενο, το οποίο αναμένεται να ακολουθηθεί και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, θεωρήθηκε σκόπιμο, το θέμα τούτο να ξεκαθαρίσει κατ΄ έφεση από το Ανώτατο Δικαστήριο. Η δε προσπάθεια της Νομικής Υπηρεσίας θα είναι όπως εν πάση περιπτώσει και αυτά τα θέματα ρυθμιστούν κατά τρόπο νομικά ορθό χωρίς καμιά αφαίρεση έστω και κάποιων αποζημιώσεων", αναφέρεται.

Η ΝΥ καταλήγει λέγοντας πως η άσκηση έφεσης σε καμιά περίπτωση δεν εμποδίζει εν τω μεταξύ την άμεση την καταβολή όλων των άλλων αποζημιώσεων που επιδικάστηκαν υπέρ των συγγενών των θυμάτων.