297.165 ευρώ για τους αγρότες στην Κύπρο

297.165 ευρώ για τους αγρότες στην Κύπρο

Σχέδιο 7 σημείων για τη στήριξη των Ευρωπαίων αγροτών, το οποίο συνοδεύεται από κονδύλια ύψους ενός δις ευρώ - εκ των οποίων περί τα € 297.165 θα κατανεμηθούν στην Κύπρο - ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν.

Τα € 297.165 της Κύπρου αφορούν τη στήριξη των παραγωγών γάλακτος και των ζωοτρόφων. Οι πληρωμές θα αρχίσουν τον Οκτώβριο, με προκαταβολές της τάξης του 65%.

To πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πανευρωπαϊκό σύστημα για την παροχή κινήτρων για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος ( € 150.000.000 ) την ενίσχυση προσαρμογής υπό όρους που θα καθοριστούν και θα εφαρμοστούν σε επίπεδο κρατών μελών από έναν κατάλογο της Κομισιόν ( € 350.000.000 ), σειρά τεχνικών μέτρων για την παροχή ευελιξίας ( π.χ. σχετικά με την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη ), την ανακούφιση των ταμειακών ροών ( π.χ. μέσω της αύξησης του ποσού των προκαταβολών για την άμεση και την περιοχή με βάση τις πληρωμές αγροτική ανάπτυξη) και ένα δίχτυ ασφαλείας μέσω της παράτασης της παρέμβασης και ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση γάλακτος σε σκόνη .