ΑΚΕΛ για μη εξυπηρετούμενα δάνεια : Η Κυβέρνηση να καταθέσει άμεσα στρατηγικό πλάνο

ΑΚΕΛ για μη εξυπηρετούμενα δάνεια : Η Κυβέρνηση να καταθέσει άμεσα στρατηγικό πλάνο

H Κυβέρνηση αντί να αναλώνεται στην προσπάθεια δημιουργίας επίπλαστης ευημερίας, καλείται μαζί με την Κεντρική Τράπεζα να καταθέσει άμεσα στρατηγικό πλάνο με συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του τεράστιου ιδιωτικού χρέους, σημειώνει σε ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ.

Δείτε αυτούσια την ανακοίνωση

Η Κύπρος εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων παγκόσμια. Αυτή η θλιβερή πρωτιά δεν είναι τυχαία.

Η βαθιά οικονομική κρίση και ιδιαίτερα οι κακές τραπεζικές πρακτικές αλλά και η κλοπή των καταθέσεων και των αξιογράφων αφαίρεσαν από την κοινωνία διαθέσιμο εισόδημα. Το κλείσιμο μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η αύξηση της ανεργίας επιδείνωσαν ακόμα περισσότερο την κατάσταση με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους.

Η Κεντρική Τράπεζα και η Κυβέρνηση θα πρέπει ν’ απαντήσουν γιατί ενώ έχουν χαρίσει σειρά εργαλείων στις τράπεζες (εκποιήσεις, πώληση δανείων, κτλ), χωρίς να γίνονται σεβαστές έστω οι ελάχιστες απαιτήσεις της κοινωνίας για προστασία, δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος στο θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πολύ περισσότερο δε που οι τράπεζες συνεχίζουν να ακολουθούν πολιτική υψηλών επιτοκίων και να επιβάλλουν καταχρηστικές υπερχρεώσεις επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τους δανειολήπτες.
Είναι φανερό ότι η πολιτική μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος της κοινωνίας που ακολουθήθηκε από την Κυβέρνηση έχει τελικά επιδεινώσει την ικανότητα αποπληρωμής των δανείων. Η εδραίωση του αποπληθωρισμού – μείωσης μισθών, απότοκο της σημερινής οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, έχει επιβαρύνει την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

H Κυβέρνηση αντί να αναλώνεται στην προσπάθεια δημιουργίας επίπλαστης ευημερίας, καλείται μαζί με την Κεντρική Τράπεζα να καταθέσει άμεσα στρατηγικό πλάνο με συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του τεράστιου ιδιωτικού χρέους.