ΔΗΚΟ για έκδοση ομολόγου: Γεννιούνται ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από την Κυβέρνηση

ΔΗΚΟ για έκδοση ομολόγου: Γεννιούνται ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από την Κυβέρνηση

Με ανακοίνωση του το ΔΗΚΟ τοποθετείται για την έκδοση ομολόγου.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση

Θεωρώ σημαντική την εξέλιξη για την ψήφο εμπιστοσύνης που δίδουν στην Κυπριακή οικονομία, τα επενδυτικά ταμεία του εξωτερικού και δεικνύει ότι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών είναι σε θετική τροχιά.

Παράλληλα όμως, γεννιούνται σημαντικά ερωτήματα που θα πρέπει να μας απαντηθούν από το αρμόδιο Υπουργείο των Οικονομικών και την Κυβέρνηση ευρύτερα.

Πιο συγκεκριμένα, η έκδοση του 7ετούς ομολόγου με επιτόκιο 3,8% και άντληση ποσού 1 δις ευρώ, ποιες ανάγκες θα καλύψει και με πιο τρόπο θα διοχετευτούν τα εν λόγω ποσά. Επιπρόσθετα, αν το Υπουργείο Οικονομικών είχε ανάγκη για να καλύψει βραχυπρόθεσμες ανελαστικές δαπάνες, τότε, γιατί επέστρεψε το 2.3 δις ευρώ στην Τρόικα που το δανειστικό επιτόκιο είναι σαφώς χαμηλότερο από το προσφερόμενο των επενδυτικών ταμείων.

Από την άλλη, αν το ποσό αυτό, θεωρείται ότι θα χρησιμοποιηθεί ως «μαξιλαράκι» στην οικονομία, τότε θα έπρεπε να αναμένουμε χρονικά ώστε να πετύχουμε χαμηλότερο δανειστικό επιτόκιο λόγω της συνεχούς βελτίωσης των οικονομικών δεικτών που επιτυγχάνουμε, με βάση και τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Κλείνοντας, θα ήταν καλό να μας επεξηγηθεί γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριμένο χρονικό σημείο για την έκδοση του μακροχρόνιου ομολόγου και ποιες επιπτώσεις μπορεί να επιφέρει στο Δημόσιο Χρέος και ευρύτερα στην οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η εξέλιξη αυτή μας προβληματίζει και ως εκ τούτου θα καλέσουμε τον αρμόδιο Υπουργό στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, να μας παραθέσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις.