Προσφορές €430 εκ. αποδεκτές σε δημοπρασία κυβερνητικών καταθέσεων στις τράπεζες

Προσφορές €430 εκ. αποδεκτές σε δημοπρασία κυβερνητικών καταθέσεων στις τράπεζες

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε σε δημοπρασία κυβερνητικών καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα που πραγματοποιήθηκε σήμερα, λήφθηκαν προσφορές συνολικού ύψους €530.000.000 και έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικού ονομαστικού ποσού €430.000.000.

Η αναφερόμενη δημοπρασία καταθέσεων εμπίπτει στα πλαίσια της πολιτικής διαχείρισης ρευστών διαθεσίμων της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυνάμει του άρθρου 21 των περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμων.