Σύσταση εταιρείας Τράπεζας Κύπρου στην Ιρλανδία για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Σύσταση εταιρείας Τράπεζας Κύπρου στην Ιρλανδία για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Την πρόσφατη σύσταση της Bank of Cyprus Holdings PLC στην Ιρλανδία με σκοπό την εισαγωγή των τίτλων της Τράπεζας Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου ανακοινώνει η Τράπεζα Κύπρου, σημειώνοντας ότι σε τέτοια περίπτωση η φορολογική έδρα της Τράπεζας, η διεύθυνση και οι λειτουργικές δραστηριότητές θα παραμείνουν στην Κύπρο.

«Όπως ανακοινώθηκε στις 30 Ιουνίου 2016, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα» ή, μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα»), επιδιώκει την εισαγωγή της στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (London Stock Exchange, «LSE»)», αναφέρεται στην ανακοίνωση της τράπεζας.

Το Συγκρότημα, προστίθεται, «σκοπεύει επίσης να διατηρήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου».
Επεξηγείται ότι «για την επίτευξη μιας τέτοιας εισαγωγής και ενδεχόμενης συμπερίληψής της στους δείκτες FTSE UK («δείκτες FTSE»), η Τράπεζα εξετάζει την ίδρυση νέας μητρικής εταιρείας».

«Παρόλο που μέχρι στιγμής καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί, σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων στον Τύπο, η Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι, μετά από εξέταση αριθμού πιθανών δικαιοδοσιών εντός της ευρωζώνης, στο παρόν στάδιο η Δημοκρατία της Ιρλανδίας φαίνεται να είναι η πλέον κατάλληλη δικαιοδοσία καθώς πληροί τα κριτήρια ένταξης στους δείκτες FTSE, το νομικό της σύστημα είναι βασισμένο στις αρχές του κοινοδικαίου, παρόμοιο με αυτό της Κύπρου και είναι κοινώς αποδεκτή δικαιοδοσία για εταιρείες που επιθυμούν να αιτηθούν εισαγωγής στο LSE», αναφέρεται.
Διευκρινίζεται ότι «η εταιρεία Bank of Cyprus Holdings PLC συστάθηκε πρόσφατα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας για το σκοπό αυτό».

«Σε περίπτωση που η διαδικασία εισαγωγής των μετοχών της Τράπεζας στο LSE προχωρήσει, η έδρα της Τράπεζας, η διεύθυνση και οι λειτουργικές δραστηριότητές της θα παραμείνουν στην Κύπρο», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι «η νέα μητρική εταιρεία θα έχει και η Τράπεζα θα συνεχίσει να έχει τη φορολογική της έδρα στην Κύπρο». Η Τράπεζα, συμπληρώνεται, «θα συνεχίσει να εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου».

«Η Τράπεζα συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις συνθήκες στις αγορές και να διαβουλεύεται με τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για τον καθορισμό των κατάλληλων ενεργειών προς το σκοπό αυτό», σημειώνεται.
Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν σε εύθετο χρόνο, καταλήγει η ανακοίνωση.