«Απαράδεκτος και αυθαίρετος ο νέος κατάλογος χρεώσεων της Τράπεζας Κύπρου»

«Απαράδεκτος και αυθαίρετος ο νέος κατάλογος χρεώσεων της Τράπεζας Κύπρου»

Aπαράδεκτη την αυθαίρετη θεωρεί ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών ( ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ) την ενέργεια της Τράπεζας Κύπρου, να προβεί σε αναθεώρηση του καταλόγου προμηθειών και χρεώσεων που θα ισχύουν από τις 17/10/2016. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η ενέργεια αυτή προκλητικά παραγνωρίζει τις σημερινές οικονομικές συνθήκες του τόπου, σε μια εποχή που σιγά σιγά αρχίζει να κινείται η οικονομική δραστηριότητα με ενθαρρυντικές προοπτικές.

Η απόφαση, προστίθεται, και παράνομη είναι, αλλά και ξεκάθαρα καταχρηστική και αποτελεί τρανό παράδειγμα εκμετάλλευσης της οικονομικής της υπεροχής, σε μια περίοδο που οι δανειολήπτες πασχίζουν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια, που συστηματικά αυτή η Τράπεζα της Κύπρου, τους φόρτωνε την εποχή της αλόγιστης ευδαιμονίας της.

«Είναι φανερό ότι η Τράπεζα Κύπρου επιδιώκει να κατοχυρώσει με τον τρόπο αυτό τις παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις που τα δικαστήρια αρνούνται να της επιδικάσουν, προσβλέποντας σε κέρδος εκατομμυρίων που θα εισπράξει από τις χρεώσεις αυτές και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», αναφέρεται.

Απορρίπτοντας ως «προφάσεις εν αμαρτίαις» τις δικαιολογίες που προβάλλονται, ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ σημειώνει ότι η αναφορά της τράπεζας ότι οι αλλαγές έγιναν «με μεγάλη προσοχή, μέσα στο γράμμα του νόμου και το πνεύμα της νομοθεσίας», είναι λανθασμένη και σκοπό έχει να παραπλανήσει. Προς τεκμηρίωση αυτού ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ αναφέρει ότι επιβάλλονται πράγματι παράνομες χρεώσεις.

Πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις κύριες χρεώσεις, ο Σύνδεσμος παρατηρεί τα ακόλουθα:

α) Η χρέωση για καθυστέρηση αποπληρωμής είναι παράνομη. Χρεώνεται διπλά ο δανειολήπτης για υπερημερία, με ποσά που ξεπερνούν το προβλεπόμενο από τον νόμο 2% ετησίως. Χρεώνεται δηλαδή ο Δανειολήπτης με επιπλέον €5 μηνιαίως για τις πρώτες 60 ημέρες και €20 μηνιαίως μετά τις 60 ημέρες (!).

β) Παράνομη επίσης είναι «Η χρέωση για υπέρβαση ορίου του χρεωστικού τρεχούμενου λογαριασμού», αφού επιβάλλεται επιπλέον χρέωση, (πέραν του 2% ετησίως), €12 για κάθε μέρα που πραγματοποιείται χρεωστική κίνηση που έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ή αύξηση της υπέρβασης.

γ) Παράνομη είναι και η επιπλέον χρέωση 2% «μηνιαίως» (!!) σαν έξοδα επί των καθυστερήσεων πέραν των €20 σε κάρτες. Η μηνιαία χρέωση 2%, ξεπερνά κατά πολύ το μέγιστο 2% ετησίως που προβλέπει ο νόμος.

Σημειώνεται ότι ο τόκος υπερημερίας ή και οποιαδήποτε χρέωση λόγω ύπαρξης καθυστέρησης και υπέρβασης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% ετησίως, όπως προβλέπει ο νόμος. Αυτό το ποσοστό είναι το μέγιστο που μπορεί να χρεώσει η Τράπεζα. Πάντα βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδείξει, ότι λόγω της καθυστέρησης, υπέστη ζημιά και το ύψος αυτής.

δ) Στα ίδια πλαίσια παράνομες είναι επίσης:
η χρέωση εξόδων από την μη εκταμίευση και/ή σταδιακή εκταμίευση, ύψους 1,5% ανά τριμηνία επί του μη εκταμιευμένου ποσού και €20 για κάθε εκταμίευση, η επιβολή επιπρόσθετης χρέωσης €50 για εξάλειψη της υποθήκης πέραν των χρεώσεων για έξοδα πρόωρης εξόφλησης δανείου,
η χρέωση €35 για τα έξοδα επιστροφής επιταγής και η χρέωση €10/€25 για ανάκληση/ακύρωση πληρωμής επιταγών.

Όλα αυτά τα έξοδα, αναφέρεται, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν την ζημιά της Τράπεζας που σε κάθε περίπτωση οφείλει να αποδείξει.

Σημειώνεται επίσης ότι η χρέωση επιτοκίου πέραν του 2% ετησίως ως «τιμωρία» για την ύπαρξη καθυστερήσεων ή υπέρβασης, αποτελεί ποινικό αδίκημα. Έτσι σε περίπτωση που από 17/10/2016 η Τράπεζα όντως προχωρήσει στην εφαρμογή τέτοιας χρέωσης, τότε οι δανειολήπτες μπορούν να προχωρήσουν σε καταγγελία της στην Αστυνομία για προώθηση ποινικών διώξεων ή να καταχωρήσουν ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις.

Όσον αφορά την αύξηση των υφιστάμενων χρεώσεων και την επιβολή νέων, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι:
1. Νέα είναι η χρέωση 1,5% κάθε τριμηνία επί του μη εκταμιευμένου ποσού στα δάνεια με σταδιακή ανάληψη.

2. Αυξάνεται η χρέωση για τα έξοδα εκτύπωσης και αποστολής καταστάσεων λογαριασμού, που καθορίστηκαν πλέον στα €3 - €6 (από €2,5 με €4).

3. Αυξάνεται η χρέωση για την «συνδρομή» καρτών, χωρίς να καθορίζεται κάθε πότε θα επιβάλλεται.

4. Αυξάνεται η χρέωση για επιστροφή ή ανάκληση επιταγών ή παρουσίασης τους σε άλλες τράπεζες, που είναι αδικαιολόγητα ψηλή.

5. Αυξάνονται οι χρεώσεις της προμήθειας και των εξόδων για την οποιαδήποτε πράξη όπως π.χ:
για την διαχείριση τρεχούμενου λογαριασμού με όριο,
για τις πράξεις μεταφοράς χρημάτων και ξένου συναλλάγματος,
για την πώληση ξένου χαρτονομίσματος,
για την αγορά ταξιδιωτικών επιταγών,
για την αγορά επιταγών εξωτερικού, με μέγιστο ποσό προμήθειας €400,
για ταχυδρομικά έξοδα για κάθε επιταγή,
για τις εξερχόμενες πληρωμές,
για τα έξοδα ανταποκριτών που επιβαρύνουν τον εντολέα,
για την διερεύνησης μεταφοράς χρημάτων,
για την εξυπηρέτηση πελατών γραφείων αντιπροσωπείας.

Ο Σύνδεσμος καταρρίπτει επίσης τον ισχυρισμό ότι υπάρχει πρόνοια στις δανειακές συμβάσεις που επιτρέπει στην τράπεζα να προβαίνει σε τέτοιες αλλαγές. Αν υπάρχει τέτοια πρόνοια, αναφέρει, αυτή είναι καταχρηστική και ως εκ τούτου δεν μπορεί να έχει εφαρμογή. Προστίθεται πως το ότι τέτοια πρόνοια είναι καταχρηστική, αποφασίστηκε ήδη από την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορείου με παραπομπή σε Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που ως γνωστό υπερισχύει του Κυπριακού.

Αναφέρεται επίσης ότι με δεδομένη την οικονομική της υπεροχή και την σχέση εξάρτησης που υπάρχει με τους πελάτες της, η Τράπεζα Κύπρου επιδιώκει να επιβάλει τις εν λόγω χρεώσεις, χωρίς να αφήνεται πρακτικά άλλη επιλογή στους δανειολήπτες. Η ενέργεια αυτή, σημειώνεται, ξεκάθαρα αποτελεί οικονομικό εξαναγκασμό αλλά και αθέμιτη εμπορική πρακτική, με αποτέλεσμα να είναι άκυρη.

Επομένως, αναφέρεται οι δανειολήπτες προστατεύονται από τον νόμο και δεν πρέπει να διστάσουν να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους και πρέπει έγκαιρα να στείλουν επιστολή στην Τράπεζα αρνούμενοι την μονομερή μεταβολή των όρων της συμφωνίας.

Καλεί επίσης την Τράπεζα να αναθεωρήσει την απόφασή της και να αποσύρει τον κατάλογο των νέων χρεώσεων, όπως επίσης και την Κεντρική Τράπεζα να τοποθετηθεί έγκαιρα και αποτρεπτικά, ούτως ώστε να μην ακολουθήσουν την ίδια ενέργεια άλλα Α.Π.Ι.

Ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ αναφέρει τέλος ότι θα καταγγείλει το θέμα στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορείου, ζητώντας διεξαγωγή έρευνας, μαζί με αίτημα για άμεση προσφυγή του Διευθυντή στο δικαστήριο με αίτημα την αναστολή των χρεώσεων αυτών. Θα καταγγείλει επίσης το θέμα στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο ζητώντας απόφαση, που να επιλύει αυτή την Χρηματοοικονομική διαφορά, ενώ θα μελετήσει και διάφορα άλλα μέτρα προστασίας των δανειοληπτών.