ΔΗΣΥ για Έσοδα Τουρισμού:Έπιβεβαιώνονται οι ενδείξεις για μια πολύ καλή χρονιά στην οικονομία

ΔΗΣΥ για Έσοδα Τουρισμού:Έπιβεβαιώνονται οι ενδείξεις για μια πολύ καλή χρονιά στην οικονομία

Σε ανακοίνωση τύπου το ΔΗΣΥ αναφέρει ότι η αύξηση των τουριστικών εσόδων επιβεβαιώνει την καλή πορεία της οικονομίας.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:


Εντυπωσιακή αύξηση των τουριστικών εσόδων επιβεβαιώνει την καλή πορεία της οικονομίας και τη ρωμαλέα μεγέθυνση του ΑΕΠ για το έτος

Τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών καταγράφουν αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό τον μήνα Ιούνιο 2016 κατά 16,2%. Επομένως τα τουριστικά έσοδα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους έχουν ανέλθει σε ύψος € 831,2 εκατ., με ρυθμό αύξησης 13,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2015.

 

Παρατηρώντας αυτές τις εντυπωσιακές επιδόσεις διαπιστώνουμε ότι επιβεβαιώνονται οι ενδείξεις για μια πολύ καλή χρονιά στην οικονομία, με ρυθμό μεγέθυνσης που θα ξεπεράσει τις προσδοκίες και θα κυμανθεί στην περιοχή του 3%.

 

Ο τουρισμός εξακολουθεί να είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας και θα πρέπει να τύχει της απαραίτητης προσοχής. Ιδιαίτερης προσοχής πρέπει να τύχει το γεγονός ότι, παρά τις εντυπωσιακές συνολικές επιδόσεις, σημειώνεται μια μείωση της κατά κεφαλής δαπάνης, ενώ υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια για τη βελτίωση της εποχικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος.