Διαβάστε τι αλλάζει στους κανονισμούς για την πρόωρη αφυπηρέτηση στην ΑΗΚ

Διαβάστε τι αλλάζει στους κανονισμούς για την πρόωρη αφυπηρέτηση στην ΑΗΚ

Στα γενικότερα κριτήρια που έχει καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο για τις πρόωρες αφυπηρετήσεις, και το ύψος της αποζημίωσης των πρόωρα αφυπηρετούντων για τους ημικρατικούς οργανισμούς και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται πλέον οι εργαζόμενοι στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Τη σχετική απόφαση έλαβε σήμερα κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων. Υπέρ της έγκρισης των τροποποιητικών κανονισμών ψήφισαν 36 από τους παρόντες Βουλευτές, κατά τάχθηκαν 4 και 9 τήρησαν αποχή.

Σκοπός των κανονισμών είναι η κατάργηση του κανονισμού 29Α, που προνοεί τόσο για την πρόωρη αφυπηρέτηση των υπαλλήλων της ΑΗΚ όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της αποζημίωσης που προσφέρεται στους πρόωρα αφυπηρετούντες.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που συζήτησε τους προτεινόμενους κανονισμούς, η προτεινόμενη κατάργηση του κανονισμού 29Α κρίνεται αιτιολογημένη, αφού η εφαρμογή των σχεδίων πρόωρης αφυπηρέτησης στους ημικρατικούς οργανισμούς και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ρυθμίζεται πλέον με την υπ' αριθμόν 78.561 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, της 26ης Μαρτίου 2015, στην οποία τίθενται τα ελάχιστα κριτήρια με βάση τα οποία εξετάζονται αιτήματα εισαγωγής σχεδίων πρόωρης αφυπηρέτησης στους ημικρατικούς οργανισμούς και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επιφυλάξεις για την ψήφιση των τροποποιητικών κανονισμών εξέφρασε η βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών Άννα Θεολόγου, λέγοντας ότι το θέμα δεν συζητήθηκε επαρκώς και δεν έγινε διαβούλευση και δεν υπάρχει καμία εκτίμηση των επιπτώσεων της κατάργησης του κανονισμού 29Α για τα ταμεία συντάξεως και ταμεία προνοίας.

Πίσω στην Επιτροπή Οικονομικών ο τροποποιητικός νόμος για την ΚΤΚ

Εξάλλου, αναβλήθηκε η ψήφιση και παραπέμφθηκε πίσω στην Επιτροπή Οικονομικών για άλλες 15 μέρες, η συζήτηση του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου τροποποιητικού νόμου. Σκοπός του νόμου είναι η συμπερίληψη διάταξης, που να επιτρέπει τη διεξαγωγή συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΚ με ηλεκτρονικά μέσα, ώστε να καθίσταται δυνατή η συμμετοχή μέλους σε συνεδρία του ΔΣ με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας.

Προνοείται επίσης η συμπερίληψη διάταξης που να επιτρέπει τη νόμιμη συγκρότηση και κατ' επέκταση τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της επιτροπής προσωπικού της ΚΤΚ σε περίπτωση χηρείας θέσης στην εν λόγω επιτροπή. Με βάση τον ισχύοντα νόμο η ύπαρξη κενής θέσης στην εν λόγω επιτροπή ή η παραίτηση ενός μέλος δεν επιτρέπει τη νόμιμη συγκρότηση του οργάνου αυτού και κατά συνέπεια τη λήψη νόμιμης απόφασης.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή προσωπικού αποτελείται από τον Διοικητή της ΚΤΚ ως Πρόεδρο, τον Υποδιοικητή, τους δύο εκτελεστικούς συμβούλου και άλλα δύο μέλη που διορίζονται από το συμβούλιο για θητεία τριών ετών.