Εξοικονομήσεις πέραν των €300.000 σε καύσιμα λόγω GPS στα οχήματα της δημόσιας υπηρεσίας

Εξοικονομήσεις πέραν των €300.000 σε καύσιμα λόγω GPS στα οχήματα της δημόσιας υπηρεσίας

Εξοικονομήσεις σε καύσιμα κίνησης πέραν των €300.000 ετησίως εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει το κράτος από την εγκατάσταση συστήματος GPS στα οχήματα της δημόσιας υπηρεσίας, για το οποίο υπεγράφη σήμερα σύμβαση μεταξύ του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ((Τ.ΗΜΥ) και της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και 'Εργων, Μάριου Δημητριάδη.

Μιλώντας στην τελετή υπογραφής, ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι μέσω της πλήρους αξιοποίησης των οχημάτων και της βελτίωσης του τρόπου οδήγησης των λειτουργών της δημόσιας υπηρεσίας αναμένεται να αποκομίσουμε πολλαπλά οφέλη.

«Το εν λόγω σύστημα θα παρέχει την πληροφόρηση που απαιτείται έτσι ώστε να ληφθούν διορθωτικά μέτρα για την επίτευξη εξοικονομήσεων στο λειτουργικό κόστος του στόλου, την αύξηση της ασφάλειας τόσο των οχημάτων όσο και των οδηγών τους, και τη μείωση των εκπομπών ρύπων», τόνισε.

Σύμφωνα με μελέτη του (Τ.ΗΜΥ), το σύστημα αυτό θα επιφέρει εξοικονομήσεις τουλάχιστον 10% στο ετήσιο κόστος των καυσίμων κίνησης των 2.000 οχημάτων της δημόσιας υπηρεσίας, το οποίο ανέρχεται σε €3 εκατομμύρια ετησίως. Το σύστημα συνολικής αξίας €1,6 εκ. για περίοδο επτά χρόνων, θα εφαρμοστεί το 2017.

«Πιστεύω ότι είναι ένα σύστημα το οποίο θα μας βοηθήσει σημαντικά στο να εξοικονομήσουμε μεγάλο κόστος από το δημόσιο και εξάλλου όλοι σήμερα μιλούν για σωστή διαχείριση των δημόσιων πόρων και πραγματικά απορώ γιατί δεν εγκαταστάθηκε γρηγορότερα το σύστημα», τόνισε ο Υπουργός Μεταφορών.

Ο Διευθυντής του (Τ.ΗΜΥ), Λούκας Τιμοθέου, είπε ότι μέσω του συστήματος αυτού που θα εγκατασταθεί στα οχήματα της δημόσιας υπηρεσίας το κράτος θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων στην εξοικονόμηση στα καύσιμα κίνησης, στη βελτίωση της συμπεριφοράς των οδηγών και κατά συνέπεια της οδικής ασφάλειας και στη μείωση των εκπομπών ρύπων. Πρόσθετα το Τμήμα θα μπορεί να αντλεί τις απαιτούμενες πληροφορίες για την πιο ορθολογική διαχείρισή του, όπως την κατανομή ανά τμήματα και υπηρεσίας, την κατανάλωση, αλλά και την κατάσταση των οχημάτων.

Όπως είπε, σύμφωνα με την έρευνα αγοράς που διεξήχθη πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού, παρόμοια συστήματα προσφέρουν εξοικονομήσεις που ξεπερνούν το 10% του κόστους καυσίμων των οχημάτων στα οποία εγκαταστάθηκαν.
«Οι εξοικονομήσεις που εκτιμάται ότι θα αποκομίσουμε μόνο από τα καύσιμα κίνησης του στόχου οχημάτων δημόσιας υπηρεσίας θα υπερκαλύψουν το συνολικό κόστος της εγκατάστασης και αγοράς για το εν λόγω σύστημα λαμβάνοντας υπόψη και το μεγάλο αριθμό οχημάτων που ανέρχεται σε περίπου 2.000 οχήματα», τόνισε.

Εξάλλου, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Δημητριάδης είπε ότι η υλοποίηση του συστήματος έγινε αφού η διαχείριση των οχημάτων της δημόσιας υπηρεσίας μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Μεταφορών και στο Τ.ΗΜΥ. Έτσι τώρα το Τμήμα διαχειρίζεται τα οχήματα του δημοσίου τομέα, με εξαίρεση αυτά της Αστυνομίας, της Εθνικής Φρουράς και του ημικρατικού τομέα.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, Αλέκος Μιχαηλίδης, είπε πως το όλο σύστημα είχε εφαρμοστεί πιλοτικά στα οχήματα του Τμήματος Δημοσίων Έργων πριν 7 περίπου χρόνια, ενώ παρόμοια συστήματα εγκαταστάθηκαν στη Cyta, στην Αστυνομία και σε Συμβούλια Αποχετεύσεων.

«Όπου εγκαταστάθηκε αυτό το σύστημα υπήρξε πολύ μεγάλη βελτίωση τόσο από πλευράς κόστους, όσο και από πλευράς οδικής συμπεριφοράς», είπε από την πλευρά του ο Υπουργός Μεταφορών.