Αυτός είναι ο πιο χρυσοπληρωμένος υπάλληλος του δημοσίου στην Κύπρο- Δείτε πόσα πληρώνεται

Αυτός είναι ο πιο χρυσοπληρωμένος υπάλληλος του δημοσίου στην Κύπρο- Δείτε πόσα πληρώνεται

Κρατικοί αξιωματούχοι αμείβονται περισσότερο και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Μάλιστα την πρωτιά έχει με μεγάλη διαφορά ο Έφορος Αποκρατικοποιήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία μισθοδοσίας και αποκοπών για τους κρατικούς αξιωματούχους που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2017, οι «χρυσές» μηνιαίες απολαβές του Εφόρου μετά τις αποκοπές του φόρου εισοδήματος είναι €8.853, ενώ του Προέδρου της Δημοκρατίας €6.131.

Τα ετήσια εισοδήματα του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων είναι €106.238 και του Προέδρου της Δημοκρατίας €78.500. Στο μισθολόγιο του Προέδρου περιλαμβάνεται ετήσιος τιμάριθμος €16.721 και επίδομα παραστάσεως €30.754. Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού 2017, υπάρχουν άλλοι τέσσερις κρατικοί αξιωματούχοι που έχουν σχέση με τη Δικαιοσύνη και αμείβονται περισσότερο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπως και ο δικαστής του Ανωτάτου έχουν τις ίδιες αμοιβές. Οι καθαρές ετήσιες απολαβές για τον καθέναν ανέρχονται στις €87.904 και οι μηνιαίες στις €6.827. Στις απολαβές περιλαμβάνονται ετήσιες γενικές αυξήσεις €6.155, ετήσιος τιμάριθμος €27.606 και επίδομα παραστάσεως €18.000. Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας έχουν την ίδια μισθοδοσία που φθάνει τις €6.791 τον μήνα μετά τις αποκοπές προς τον φόρο εισοδήματος. Στις ετήσιες απολαβές περιλαμβάνονται επίδομα παραστάσεως €18.000, ετήσιες γενικές αυξήσεις €6.155 και ετήσιος τιμάριθμος €27.606.

Πηγή: Φιλελεύθερος